Thông báo

Collapse

Thông báo diễn đàn trao đổi (forum) chuyển địa chỉ mới !

Xin chào mọi người!

Diễn đàn trao đổi của Cộng Đồng Xây Dựng đã chuyển đổi sang mã nguồn mới và chuyển sang địa chỉ mới là https://congdongxaydung.vn/forums

Phiên bản mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng cũng như desktop.

Phiên bản diễn đàn này sẽ sớm đóng lại vào thời điểm thích hợp, do vậy mong mọi người chuyển sang địa chỉ mới.

Phiên bản mới (mã nguồn mới) đã và sẽ có rất nhiều chức năng mà không thể thiết lập được trên mã nguồn hiện tại (phiên bản hiện tại).

Kính báo

BQT diễn đàn
See more
See less

Điện mặt trời mái nhà - ai đã chuột bạch ?

Collapse
X
 • Filter
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • Điện mặt trời mái nhà - ai đã chuột bạch ?

  Theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017 đến 30/06/2019

  Điều 3. Giải thích từ ngữ
  2. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện từ các nhà máy điện mặt trời nối lưới; tổ chức, cá nhân có dự án điện mặt trời trên mái nhà bán lượng điện dư cho bên mua điện.
  4. Dự án điện mặt trời trên mái nhà, sau đây gọi là dự án trên mái nhà, là dự án điện mặt trời được lắp đặt trên mái hoặc gắn với công trình xây dựng và đấu nối trực tiếp vào lưới điện của Bên mua điện.
  8. Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án nối lưới và dự án trên mái nhà là hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành làm cơ sở cho việc áp dụng trong giao dịch mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện.
  Điều 7. Đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời
  6. Việc đầu tư xây dựng dự án trên mái nhà phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  a) Mái nhà hoặc kết cấu công trình xây dựng được gắn các tấm pin năng lượng mặt trời phải chịu được tải trọng và kết cấu của các tấm pin năng lượng mặt trời và các phụ kiện kèm theo.
  b) Bảo đảm các quy định an toàn về điện theo quy định của pháp luật.
  c) Bảo đảm giữ gìn cảnh quan và môi trường xung quanh.
  Điều 12. Giá điện của các dự án điện mặt trời

  2. Đối với dự án trên mái nhà
  a) Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá bán điện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  b) Hằng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương ban hành giá mua bán điện mặt trời đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.
  Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
  1. Bộ Công Thương
  d) Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về điện mặt trời, quy định đo đếm điện năng cho dự án điện mặt trời và hướng dẫn thủ tục đấu nối, lắp đặt công tơ và tính toán cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) của các dự án điện mặt trời trên mái nhà.
  3. Bộ Tài chính
  Chủ trì nghiên cứu bổ sung quy định miễn các loại thuế, phí đối với các dự án trên mái nhà (công suất lắp đặt không quá 50 kW), trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
  4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  đ) Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Công Thương tổng công suất lắp đặt các dự án điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời trên mái nhà được xây dựng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước.
  Theo công văn số 5087/BCT-TCNL của Bộ Công Thường ngày 09 tháng 06 năm 2017 "V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg"
  II. Trình tự đăng ký dự án điện mặt trời mái nhà
  1. Dự án điện mặt trời mái nhà có công suất < 1 MWp
  - Nhà đầu tư đăng ký với Công ty điện lực tỉnh/thành phố thông tin chính như: Công suất dự kiến, thông số kỹ thuật của tấm pin quang điện, thông số của bộ biến đổi điện xoay chiều. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều phải có chức năng chống hòa lưới khi lưới điện không có điện và đảm bảo các tiêu chuẩn về điện áp, tần số theo quy định hiện hành.
  - Công ty điện lực tỉnh/thành phố phối hợp với nhà đầu tư lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều và tiến hành ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ và sản xuất hàng tháng. Chi phí công tơ 2 chiều do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả.
  - Đối với các dự án trên mái nhà có hợp đồng mua bán điện ký trước ngày 01 tháng 6 năm 2017 sẽ được áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời mái nhà (Hợp đồng PPA mái nhà) từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
  - Đối với các dự án trên mái nhà có hợp đồng mua bán điện ký sau ngày 01 tháng 6 năm 2017 và trước khi Bộ Công Thương ban hành Hợp đồng PPA mái nhà sẽ được áp dụng Hợp đồng PPA mái nhà từ ngày ký hợp đồng mua bán điện đã ký.
  2. Dự án điện mặt trời mái nhà có công suất từ 1 MWp trở lên
  Nhà đầu tư thực hiện bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời như hướng dẫn tại Mục I.

  I. Về trình tự thủ tục lập, phê duyệt bổ sung quy hoạch điện mặt trời
  1. Việc bổ sung dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh/quốc gia được lồng ghép với bổ sung quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh/quốc gia và thực hiện theo trình tự thủ tục bổ sung dự án vào quy hoạch điện lực tỉnh/quốc gia được quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.
  2. Hồ sơ bổ sung dự án điện mặt trời bao gồm các nội dung chính như sau:
  - Tiềm năng bức xạ mặt trời tại vị trí dự án;
  - Mô tả dự án: vị trí, quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; các nội dung về quy hoạch ngành, và quy hoạch xây dựng của địa phương;
  - Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án, các điều kiện thuận lợi và khó khăn;
  - Sơ bộ các giải pháp thực hiện, bao gồm: phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất; phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật; phương án lắp đặt thiết bị; tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án; phương án chung về bồi thường tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có).
  - Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.
  - Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: các tài liệu về tư cách pháp lý, đăng ký kinh doanh, nhân sự chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện dự án, năng lực tài chính, kỹ thuật, trong đó cần kê khai danh sách các dự án đã thực hiện (bao gồm các dự án công nghiệp và dự án điện) nếu có.
  - Kế hoạch và phương án chi phí, kỹ thuật phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết bị nhà máy phát điện mặt trời sau khi kết thúc dự án.
  - Các nội dung khác theo quy định về bổ sung dự án điện vào quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh/quốc gia
  Cụ thể từ ngày 1/6/2017, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm mua toàn bộ lượng điện từ các dự án điện mặt trời (ĐMT) nối lưới với giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 9,35 cent/kWh). Giá điện này được xem là khá cao, vì giá bán điện bình quân của EVN hiện nay chỉ 1.622 đồng/kWh.

  Với các dự án điện trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ (đồng hồ) hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc một năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện theo giá quy định.

  Tất nhiên vẫn lăn tăn thời gian hiệu lực của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ... với văn phòng & khách sạn thường xuyên sử điện ban ngày liệu có nhào vô, vì có nhiều tính toán sơ bộ là chỉ cần 7 năm là lấy lại vốn, trong khi tuổi thọ hệ thống là trên 20 năm.

 • #2
  Giống như nhà đất mà bên Ngân Hàng thanh lý! Ngon thì toàn thông tin chỉ có nội bộ biết .... và điện mái nhà là nếu ngon thì bên Điên Lực đã thổi lỗ tai cho nhân viên với người thân làm trước từ lâu rồi. Đúng thì hiện nay có tình trạng toàn giới thiệu "em bên điện lực thấy ngon nên em nhẩy ra bán thiết bị"

  Và rồi tư vấn ....

  Theo một số người bạn đã nghiên cứu cái này thì với điện mặt trời mái nhà, nếu không có tài trợ, không cần thử vì hoàn toàn không kinh tế.

  Với vòng đời sản phẩm là 15-25 năm, ai yêu môi trường thì chi tiền chơi ... chứ kiếm đủ diện tích mái nhà để bán điện cho nhà nước là khá viển vông.

  Cũng chưa rõ cái quyết định của Thủ Tướng chỉ với mục tiêu là quăng phao cho mấy cái dự án điện mặt trời hay không?
  DHT Engineering & Construction
  Quản lý, vận hành tòa nhà. Hệ thống M&E
  Địa chỉ : 307 Lô 8 Thanh Đa. P27 Bình Thạnh.TP/HCM
  The World Center Building: 46 - 50 Phạm Hồng Thái, Q1
  Điện thoại : 08.3602.7898 - 0903.94.13.15 Fax : 08.38986298

  Comment


  • #3
   Đầu tiên là phải xác định đang sản xuất cái gì, bán cho ai và bán như thế nào?

   (Trích từ Đoạn kết điện mặt trời - kẻ cười người khóc)
   Tổng thể về điện mặt trời thì Việt Nam là một trong những quốc gia có nắng nhiều nhất trong bản đồ bức xạ mặt trời thế giới, trung bình khoảng 4,3 kWh/m2/ngày, số giờ nắng trung bình khoảng 2.000 giờ/năm. Từ Đà Nẵng trở vào, mật độ năng lượng bức xạ trong khoảng 4,5-5,5 kWh/m2/ngày và số giờ nắng trung bình khoảng 2.200-2.500 giờ/năm. Dù tiềm năng điện mặt trời rất lớn, nhưng việc khai thác nguồn năng lượng này ở Việt Nam đến thời điểm này không đáng kể
   Dự án điện mặt trời nối lưới đầu tiên là Nhà máy điện mặt trời Côn Đảo trong khuôn viên Nhà máy điện Côn Đảo, công suất 36 kW đấu nối lưới điện Côn Đảo tháng 12-2014. Đây chỉ là dự án cực nhỏ mang tính thí nghiệm, do Tây Ban Nha viện trợ không hoàn lại.

   Hiện có hơn 30 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bắt đầu lập các dự án điện mặt trời công suất từ 20 MW đến hơn 300 MW, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung.

   Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Tân đang đầu tư xây dựng hai dự án nhà máy điện mặt trời tại Quảng Ngãi và Ninh Thuận. Công ty TNHH DooSung Vina (Hàn Quốc) đầu tư 66 triệu USD cho nhà máy công suất 30 MW tại Bình Thuận.

   Một số nhà đầu tư nước ngoài như Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ cũng đăng ký đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời ở Thừa Thiên – Huế, Hà Tĩnh, Hậu Giang; một số nhà đầu tư của Đức, Thái Lan nghiên cứu khả năng đầu tư tại Quảng Trị, Bình Định.

   EVN cũng vừa đề xuất tỉnh Ninh Thuận về việc đầu tư dự án năng lượng mặt trời với công suất 200 MW trên diện tích 400 ha tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, dự kiến tổng vốn đầu tư 8.000 tỉ đồng, khởi công năm 2018 và 2019 đi vào hoạt động.

   Hay gần đây, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Sinenergy Holdings, thuộc Tập đoàn SHS Holdings Singapore, về việc đầu tư nhà máy sản xuất điện năng lượng mặt trời 300 MW kết hợp nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phước Hữu (Ninh Phước) trên diện tích 832 ha, tổng vốn đầu tư 7.920 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2019.

   Số dự án nhiều như vậy nhưng đa số đều chờ Chính phủ ra quyết định về giá điện. Không có quyết định này, ít ai dám mạo hiểm đầu tư vì không thể ký được hợp đồng bán điện cho EVN. Giá thế nào là hợp lý?

   Theo một cuộc thăm dò ý kiến 21 chuyên gia năng lượng mặt trời khu vực Đông Nam Á thực hiện vào tháng 5-2016 bởi EuroCham Việt Nam, 100% ý kiến cho rằng mức giá điện nối lưới khi đó đang được đề xuất ở 11,2 cent/kWh là không đủ hấp dẫn các nhà đầu tư vào phát triển thị trường điện mặt trời ở Việt Nam. Thậm chí, một số còn đề xuất mức giá điện nên tăng lên ở mức 14 cent/kWh hay thậm chí 17 cent/kWh.

   Tuy nhiên, hiện nay suất đầu tư điện mặt trời của các dự án mới đã giảm, dao động khoảng 1,4 triệu USD/MW và còn tiếp tục giảm nữa.

   Với giá bán cho EVN khoảng 9,35 cent/kWh, và với suất đầu tư “cũ” của các dự án lập trước đây (khoảng 1,8-2 triệu USD/MW), tỉ suất hoàn vốn nội bộ của các dự án này chỉ còn khoảng 12%, thậm chí thấp hơn, kéo theo thời gian hoàn vốn kéo dài đến 10 năm hoặc hơn, chiếm nửa thời gian vận hành dự án. Mặc dù không lỗ, đây là mức sinh lời hết sức khiêm tốn và không đủ hấp dẫn với phần lớn các nhà đầu tư.
   Như vậy có thể thấy là với các dự án điện rất lớn, với giá mua loanh quanh 2.086 đồng/kWh (9,35 cent/kWh) cũng chưa hấp dẫn. Hiện nay chương trình thử nghiệm được các Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ 2000đ/kw đã kết sổ, việc ký hợp đồng mua bán 2 chiều với EVN chưa chắc chắn ....

   Cần hướng dẫn cụ thể cho hộ gia đình

   Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo Việt Nam (Viện Năng lượng - Bộ Công Thương), nhận xét giá lắp đặt lớn sẽ là rào cản không nhỏ đối với người dân khi cân nhắc đầu tư ban đầu. Mỗi suất đầu tư điện trên mái một hộ gia đình bình thường có thể tốn từ dưới 100 đến gần 200 triệu đồng. Hơn nữa, giá lắp đặt thiết bị trên mái thường cao hơn 1,3 lần so với mặt đất vì phải mua lẻ qua khâu trung gian phân phối, không mua được tận gốc.


   Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời Ảnh: THÙY DƯƠNG

   Ngoài ra, theo ông Cường, Bộ Công Thương cần gấp rút có hướng dẫn cụ thể về cách thức đấu nối, mua bán điện mặt trời với hộ gia đình. Hiện nay, giá mua 100 KWh đầu đối với hộ gia đình là hơn 1.000 đồng/KWh nhưng giá bán điện mặt trời là hơn 2.000 đồng. "Như vậy, giá bán cao hơn giá mua vào và liệu người dân có thể chọn phương án mua điện từ hệ thống điện quốc gia để sử dụng và bán lại điện mặt trời cho ngành điện hay không. Cần quy định rõ cách thức mua bán như thế nào để có lợi nhất cho các bên" - ông Cường đặt vấn đề.

   nên bài này đã lạc hậu Hòa lưới điện mặt trời nhanh hoàn vốn và sinh lợi nhuận , rồi đọc Phân tích tài chính hệ thống điện Năng lượng mặt trời hòa lưới không hiểu lấy đâu ra giá mua bán như dưới đây ?

   Phân tích tài chính hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới công suất 6KW 3 Pha 380V. Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời có thời gian hoàn vốn nhanh chỉ 8 năm rưỡi và có tuổi thọ đến 30 năm, tức ta sẽ tiết kiệm tiền điện trong 30 năm.
   1. Thời gian hoàn vốn đơn:

   Tuổi thọ hệ thống điện bơm nước Năng lượng mặt trời là: 30 năm
   Giá điện tính bình quân trong 30 năm là: 3.200 VND
   Chi phí cho 01 hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới công suất 6KW 3 pha 380V là 245,867,100 VND (bao gồm tấm pin, Inverter chưa gồm giàn đỡ, tủ điện, dây dẫn và phụ kiện) tổng chi phí tất cả ước tính là 300.000.000 đồng


   Tổng chi phí đầu tư: 300.000.000 VND
   Lượng tiết kiệm hàng năm= Công suất thực tế x Tổng thời gian nắng hiệu dụng 1 ngày x Số ngày trong năm x Đơn giá điện 3 pha (trung bình trong 30 năm)
   = 6 KWh x 5 h x 365 ngày x 3.200 VND/KWh
   = 10.950KW x 3.200 VND/KWh = 35.400.000 VND.
   Thời gian hoàn vốn đơn = 300.000.000 VND / 35.400.000 VND= 8,5 năm

   3. Cách tính chi phí điện năng tiết kiệm được theo giá điện hiện tại và tăng 7% năm đến 2020


   Công suất hệ thống 1 năm: = Công suất thực tế x Tổng thời gian nắng hiệu dụng 1 ngày x Số ngày trong năm = 6 KWh x 5 h x 365 ngày x 3.200 VND/KWh = 10.950KW
   Đơn giá điện hiện tại: 2.500 đồng.
   Cơ sở tăng giá điện:

   http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/1509...en-len-7-.html
   Vậy 300 triệu đó gửi ngân hàng, tháng cũng đc 2,25 triệu nằm ở đâu trong bài tính trên.

   Không có ý định đi đâm chọt các đồng nghiệp đang dụ dỗ dân chúng đầu tư điện mái nhà ... nên cũng chỉ cắt lát qua vậy thôi, ai hiểu được thì hiểu.
   Last edited by hoangdung; 07-08-2017, 04:56 PM.

   Comment


   • #4
    Mình thì chỉ buồn cười cách tính thời gian hoàn vốn dự án của các đơn vị lắp đặt solar tính toán ngây ngô quá mà cũng đưa lên website.

    Comment


    • #5
     Doanh nghiệp đầu tư chưa dám mơ nữa là cá nhân. Tuổi gì mà dám đòi bán điện mặt trời cho EVN?
     Nhiệt điện Phả Lại bán điện cho EVN chỉ được giá 2 cent, còn thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh bán chỉ được giá có 1 cent rưỡi (mà nhiều lần EVN họ còn nợ tiền dây dưa đến mấy năm chưa trả). Trong khi ấy nhà nước quy định giá mua điện gió với điện mặt trời khoảng từ 10-12 cent. Vì vậy các đại gia nào chẳng muốn lập dự án điện gió với điện mặt trời để bán cho nhà nước, vừa được vay vốn lãi suất ưu đãi lại vừa được bán giá cao. Các đại gia còn phải xếp hàng tranh nhau chưa đến lượt chứ tuổi tôm tuổi tép thì làm sao mơ hão mà đòi lập dự án bán điện sạch cho nhà nước?

     Comment


     • #6
      Một hội người quen bên OF đang xài điện mặt trời chia sẻ ... copy về đây cho mọi người tự soi

      Cái này em lắp 1 năm rồi, 20 tấm pin, 3Kwp.
      Sd inverter hoà lưới cùng tần số với điện lực, chỉ sd ban ngày, tải mà dư thì biếu EVN.
      Em lắp ở hcm, năm ngoái sở khcn&mt lắp đồng hồ đối chứng ở nhà em, họ thanh toán 2000vnd/kw tất cả cs nlmt tạo ra.(2016).
      Qua 2017 họ ngưng vì chờ hướng dẫn của Công văn cụ chủ đăng đấy.
      Em lắp mục đích :
      1. Chống nóng mái.
      2. Giảm tiền điện (giảm tb 400-500vnd/tháng), HĐ mấy năm trước tầm 1.4-1.6tr/thang, sau khi lắp chỉ 900-1tr/tháng.
      3. GAs trước đây 1 tháng/1 bình 12kg, sau khi lắp 1.5 tháng/bình...

      Đầu tư hết 100tr cụ ah, em làm chỗ xịn xịn nên giá chắc hơi cao.
      Nhà em con nhỏ & ở cùng ông bà, ban ngày dùng điện cũng nhiều.
      Tầm 11h trưa nắng đến 3h chiều (SG), nhà em chạy 2 máy lạnh (1.5hp), & tủ lạnh, hồ cá... đồng hồ ngoài tủ của điện lực vẫn không quay .
      Em cũng đang định hỏi bên điện lực triển khai cái này ntn để đk, chứ hỗ trợ của sở khcn ngưng rồi (em làm mẫu đơn, đk nộp trên sở, sở cho người lắp đồng hồ đối chứng tại nhà em, sau đó thanh toán ...)
      ...

      Em là người đã đang xài điện mặt trời đây, lắp từ 2012. Trước đây EVN dùng công tơ cơ thì ban ngày em gần như cho không (đẩy ngược ra lưới) vì hệ thống chỉ nuôi mỗi cái tủ lạnh. Từ hôm EVN lắp công tơ điện tử em có gửi email cho EVN, nó cho 6 đứa xuống kiểm tra đo đạc xong về trả lời là chưa có chỉ đạo lắp công tơ 2 chiều hay công tơ điện tử 1 chiều nên em vẫn phải trả tiền cho phần điện thừa bơm ngược vào lưới, cuối cùng phải đầu tư cái inverter grid tie bám tải.
      Sau khi văn bản trên có hiệu lực thì trong hội có vài người hỏi EVN đề nghị lắp công tơ 2 chiều -+ thì nơi trả lời là chung tôi ko biết, chung tôi biết nhưng tập đoàn chưa có chỉ đạo, bộ công thương chưa có mẫu hợp đồng và chưa có hướng dẫn, hay hiện EVN đang thừa điện nên ko có kế hoạch mua điện mặt trời từ dân, bla bla...
      .
      Cái này một số nước EU họ đã làm lâu rồi, mua lại của các hộ gia đình điện mặt trời giá cao. Mục đích rất rõ là để giảm đầu tư các nhà máy điện lớn vì sẽ tốn kém nhiều cho chính phủ, mặt khác việc xây nhà máy điện quang năng sẽ tốn nhiều diện tích đất và chỉ thích hợp với các vùng sa mạc, mặt biển. Phát điện phân tán là lợi thế của quang năng và phong năng, ngay vấn đề truyền tải cũng sử dụng luôn chính đường dây cấp vào các hộ, như vậy tổn thất là ít hơn, chỉ còn cơ chế để các hộ nhỏ lẻ tham gia thị trường. Nhưng rất nhiều cái rất khó thực hiện ở Việt Nam

      Ngay tại Hoa Kỳ, năng lượng sạch cũng gặp khó vì các ông lớn phát điện truyền thống nắm chóp gây khó cho các điều luật phát triển.

      Comment


      • #7
       hãy xem bài của anh bán Solar chấp bút
       Hiệu quả khi sử dụng 2 nguồn điện


       Gia đình có nhu cầu sử dụng 1 máy lạnh, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt thì chỉ cần lắp đặt hệ thống điện mặt trời có công suất khoảng 1,5 KWp là có thể sử dụng thoải mái. Chi phí lắp đặt hệ thống này khoảng 50 triệu đồng, bảo hành 5 năm, riêng các tấm pin bảo hành 15 năm. Tuổi thọ của tấm pin khoảng 20-25 năm. Hộ sử dụng điện ít có thể chọn loại thiết bị rời, mỗi bộ khoảng 8 triệu đồng, lắp đặt 3 bộ là đủ dùng.

       Ông Trần Minh Nguyên (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) cho biết nhà sử dụng 2 máy lạnh (loại 2 HP/máy), tủ lạnh, máy giặt và khoảng 30 bóng đèn, máy bơm nước…, trước đây mỗi tháng phải trả tiền điện khoảng 1 triệu đồng. Từ đầu năm 2017, ông lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất 3 KWp điện DC (điện 1 chiều) tạo ra 2 KW điện AC (điện xoay chiều), chi phí khoảng 60 triệu đồng. Do còn sử dụng điện kế 1 chiều, chưa bán điện cho ngành điện và vẫn phải sử dụng điện lưới vào ban đêm nhưng chi phí điện phải trả của ông giảm xuống 400.000 đồng/tháng. Sắp tới, ông sẽ liên hệ với ngành điện xin gắn điện kế 2 chiều để được bán điện.
       Bài viết chỉ nói hiệu quả... không có chi tiết đầu tư thứ gì bao nhiêu của ai ... quan trọng nhất là thiết bị nước nào ai cung cấp. Đặc biệt là không thấy nói gì tới lắp thêm accu .... Nếu toàn đồ tung cẩu thứ phẩm ... và tiền thay bình accu chắc chắn nhiều hơn tiền điện thì bài báo không dám nhắc tới.

       Điện mặt trời hiện vẫn đắt hơn thủy điện, giá bán điện sinh hoạt khoảng 1500 đ/kwh còn evn bán điện mặt trời là 9,3 cent / kwh, tầm 2000 đ. Ở trên 50 tr cho có công suất 1,5kw, rất ít. Và chỉ thu điện vào bình ban ngày thôi. Ắc quy cũng có tuổi thọ không dài, một thời gian phải thay. Nói chung cái này ở vùng nắng nhiều thì chủ động đỡ lo cắt điện chứ về hiệu quả đầu tư thì không rẻ hơn mua điện lưới.

       Rồi cũng theo thông tin bài viết, sử dụng từng đó thiết bị điện mà tháng hết có 1 triêu đồng tiền điện??? một cái máy lạnh 2hp cũng tầm 1,5 kw rồi, nếu như trong bài thì anh bán Solar dễ bị vả gãy răng nếu chào bán cho người có biết tí về điện.

       Lại những bài báo mùi tiền.

       Comment


       • #8
        Thứ nhất là mọi người nên kiểm chứng kỹ trước khi chém, tại sao không gọi lên tổng đài Điện Lực 1900 54 54 54 để hỏi về việc điện lực mua giá 2.086đ/kWh, rồi liên hệ điện lực gắn đồng hồ 2 chiều & làm hợp đồng với điện lực.

        Thứ hai là lắp accu thì bàn làm gì, bắt chước giãy chết, bán điện trực tiếp luôn, không có lưu trữ nữa.

        Thứ ba thì với lắp Panel mái nhà thì không có giới hạn, chỉ có nhà máy ĐMT mới khó xin được chỗ chen chân.

        Comment


        • #9
         Em thì nắm được thông tin sơ bộ về Panel mái nhà có những khó khăn:
         - Cuối năm mới trả tiền 1 lần, tức là bán không trả tiền liền mà cuối năm kết toán rồi mới thanh toán
         - Để bán được điện cho EVN thì cần hệ thống đủ điều kiện kỹ thuật, không thôi điên lưới cúp mà điện MT cứ phát lên lưới, mấy anh đang sửa điện lưới bị giật.

         Comment


         • #10
          Anh nào bán Solar cho hỏi, bây giờ em đầu tư 1 cánh đồng Solar, xong bán điện cho NN thì bao lâu lấy lại vốn (ko tính tiền đất). Em găm lại số tiền NN sẽ trả em trong 5 năm, cuối năm NN trả rồi em trả mí anh được ko? Thủ tục các anh tự lo, miễn sao cuối năm em có tiền thì các anh có tiền.

          À chỉ đầu tư 1 cánh đồng solar dưới 1 MW nha , vì trên 1MW thì coi như nhà máy ĐMT. Tiền vay NH. Hđ 3 bên, thế chấp NH bằng chính các tấm panel. Có lãi thì NH sẽ trả tiền, ko 5 năm thì 6 năm (cả lãi). Ko có lãi thì NH sẽ ôm mấy tấm panel đi thanh lý.

          Theo như thông tin có được là diện tích cánh đồng hàng hịn thì 0,7ha hàng lởm thì 2ha

          Tính thử bài toán kinh tế đi , ngon ngon em lập dự án đi vay làm 1 hecta chơi

          Dc ko ạ?

          Comment


          • #11
           Đúng là giai đoạn này đang chú trọng món năng lượng tái tạo, nhưng Ngân hàng họ nhiều tiền chứ đâu có bị dở hơi đi ôm mớ panel.
           Hiện nay hàng loạt nhà đầu bự đã join với EVN với các kèo Phú Mỹ... mở hàng loạt rồi. Hiện tại đã có khảo sát nắng và gió nguyên tuyến biển Ninh Thuận Bình Thuận. Nói chung là Các dự án đã có quota hết rồi.
           Trên chỗ Bộ Công Thương cũng đang chạy ráo riết để ra đươc việc mua bán 2 chiều.
           Nhóm bên dân dụng thì ăn theo là chính. Hiện dân dụng thì chỉ khảo sát lượng tiêu thụ ban ngày để đầu tư và tính dòng tiền trên lượng tiền trả ở ban ngày thôi.

           Danh sách 12 công ty PV lớn nhất trên thế giới

           1. Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL)
           2. JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)
           3. JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO)
           4. Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ)
           5. First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR
           6. GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (OTCMKTS:GCPEF)
           7. SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)
           8. Longi Solar
           9. Hanwha Q Cells Co Ltd -ADR (NASDAQ:HQCL)
           10. Shunfeng Clean Energy
           11. Lerri Solar
           12. Tongwei Solar

           Sau khi đột ngột rút khỏi Việt Nam, đền mỗi nhân viên một năm lương, First Solar đã quay lại Việt Nam,. VP ở toà nhà Kumho Lê Duẩn. Nhà máy vẫn trên Củ Chi như mấy năm trước.

           Comment


           • #12
            Xác định là Nhà máy ĐMT không cần vay vốn, chỉ cần có Dự án được duyệt, là có nhà máy trao tay ... nhưng nên hiểu điều tiên quyết là nếu ăn được đã không đến lượt mấy tay chém gió trên MXH.

            Việc lắp mái nhà cũng chua như dấm, vừa đảm bảo mỹ thuật vừa đảm bảo an toàn vừa có hiệu suất cao ...

            Comment


            • #13
             TCT Điện lực TP.HCM - EVNHCMC

             THƯ NGỎ

             EVNHCMC | 07:58 22/05/2018 Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

             Trước tiên, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã cùng hợp tác với ngành điện để thực hiện tốt chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của nhà nước.

             Từ đầu tháng 3/2018 đến nay, nhiều vùng trên nước ta phải trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, do đó, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tăng cao. Theo dự báo, tình hình nắng nóng sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp nên có khả năng hệ thống điện quốc gia sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp điện.

             Biện pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay là sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, ngoài giải pháp thực hiện tiết kiệm kiệm nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt gia đình, chúng ta nên nghiên cứu đến giải pháp tự cung cấp nguồn điện. Hiện nay, giải pháp tự cung cấp năng lượng điện nhờ vào nguồn năng lượng mặt trời (hay còn gọi là điện mặt trời) đang là xu hướng phát triển của thế giới. Việc sử dụng điện mặt trời có các ưu điểm như sau:

             - Đây là nguồn năng lượng tái tạo, vĩnh cửu, không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch: than đá, dầu mỏ, …

             - Giúp tiết kiệm chi phí tiền điện do không phải sử dụng nguồn điện lưới, ngoài ra còn có thể bán phần điện dư không sử dụng hết cho ngành điện đối với các hệ thống điện mặt trời nối lưới.

             - Không chi phí vận hành, chi phí bảo trì thấp.

             - Thân thiện môi trường, trong quá trình vận hành không gây ra tiếng ồn và khói bụi.

             Theo số liệu thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh. Số giờ nắng trung bình là 6,8 giờ/ngày và liên tục trong suốt cả năm, không bị gián đoạn như ở Bắc bộ. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình của TP.HCM là khá cao đạt 1.581 kWh/m2/năm, tương ứng 4,3 kWh/m2/ngày nên tiềm năng phát triển và ứng dụng năng lượng mặt trời để phát điện là rất lớn.

             Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới có thể liên hệ với các nhà cung cấp sản phẩm để được tư vấn công suất lắp đặt tấm pin mặt trời phù hợp với nhu cầu sử dụng.

             - Khi lắp đặt hoàn tất hệ thống điện mặt trời, Quý khách hàng thông báo nhu cầu bán lại lượng điện dư cho ngành điện bằng cách liên hệ trực tiếp với Công ty Điện lực trên địa bàn hoặc thông qua tổng đài của Trung tâm chăm sóc khách hàng 1900.545454.

             - Sau khi có thông báo từ Quý khách hàng, ngành điện sẽ tổ chức kiểm tra thử nghiệm các điều kiện đấu nối hệ thống điện mặt trời nối lưới của khách hàng vào lưới điện Thành phố. Nếu hệ thống điện mặt trời đáp ứng đủ điều kiện đấu nối, ngành điện sẽ lắp đặt điện kế 2 chiều miễn phí cho Quý khách hàng đồng thời ký Biên bản thỏa thuận tạm thời về việc xác nhận chỉ số công tơ và điện năng giao nhận đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà với Quý khách hàng.

             - Hợp đồng mua bán điện dự án điện mặt trời trên mái nhà sẽ được ký kết chính thức giữa Quý khách hàng và ngành điện ngay khi có đầy đủ hướng dẫn của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương.

             Ngành điện chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý khách hàng trong việc sử dụng điện mặt trời, nhằm góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho gia đình và thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo của Chính phủ.

             Trân trọng kính chào./.

             ================================================== ===================

             Cái này là hiện hữu rồi, Suất đầu tư tùy điều kiện thi công có khung hay không, và công suất lắp đặt, loại pin sử dụng, các thông số cơ bản như sau:
             - 1 kwp tấm pin cần 7m2 mặt bằng lắp đặt, mỗi tháng sản xuất được khoảng 150 kwh điện.
             - Tấm pin Đài Loan, HQ hoặc TQ .... tuổi thọ tấm đảm bảo công suất là 20 năm tới 25 năm.
             - Quy trình làm gồm khảo sát, lên thiết kế, báo giá, lắp đặt, báo điện lực đến đo, sau đó điện lực sẽ đến thay đồng hồ 1 chiều bằng đồng hồ 2 chiều để đếm lượng điện sx được.

             Comment

             BÀI VIẾT MỚI

             Collapse

             Working...
             X