Thông báo

Collapse

Thông báo diễn đàn trao đổi (forum) chuyển địa chỉ mới !

Xin chào mọi người!

Diễn đàn trao đổi của Cộng Đồng Xây Dựng đã chuyển đổi sang mã nguồn mới và chuyển sang địa chỉ mới là https://congdongxaydung.vn/forums

Phiên bản mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng cũng như desktop.

Phiên bản diễn đàn này sẽ sớm đóng lại vào thời điểm thích hợp, do vậy mong mọi người chuyển sang địa chỉ mới.

Phiên bản mới (mã nguồn mới) đã và sẽ có rất nhiều chức năng mà không thể thiết lập được trên mã nguồn hiện tại (phiên bản hiện tại).

Kính báo

BQT diễn đàn
See more
See less

Design - Standard Plans for Road and Bridge Construction

Collapse
X
 • Filter
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • Design - Standard Plans for Road and Bridge Construction

  Không phải ngoại ngữ chuyên ngành, nhưng cũng cần có ngoại ngữ chuyên ngành
  Standard Plans for Road Construction
  Support Detail
  eBook Standard Plans for Road Construction - Complete eBook Roadway
  Cover FY 2018-19 Cover Sheet
  TOC Road Table of Contents - Road Construction
  Crosswalk Crosswalk of Design Standards Index to Standard Plans
  Revisions Revision History Log SPI
  Miscellaneous
  000-506 Miscellaneous Earthwork Details 506 Roadway
  000-510 Superelevation - High Speed Roadways 510
  000-511 Superelevation - Low Speed Roadways 511
  000-515 Turnouts and Driveways 515
  000-516 Turnouts - Resurfacing Projects 516
  000-525 Errata Ramp Terminals 525
  General Construction Operations
  Maintenance of Traffic
  102-100 Temporary Barrier 415 SPI XLS Roadway
  102-110 Type K Temporary Concrete Barrier System 414
  102-120 Low Profile Barrier 412
  102-600 General Information for Traffic Control Through Work Zones 600
  102-601 Two-Lane, Two-Way, Work Outside Shoulder 601
  102-602 Two-Lane, Two-Way, Work on Shoulder 602
  102-603 Two-Lane, Two-Way, Work Within the Travel Way 603
  102-604 Two-Lane, Two-Way, Work in intersection 604
  102-605 Two-Lane, Two-Way, Work Near Intersection 605
  102-606 Two-Lane, Two-Way, Work Within the Travel Way-Signal Control 606
  102-607 Two-Lane, Two-Way, Mobile Operation, Work on Shoulder, Work Within the Travel Way 607
  102-608 Two-Lane, Two-Way, Temporary Diversion Connection 608
  102-611 Multilane, Work Outside Shoulder 611
  102-612 Multilane, Work on Shoulder 612
  102-613 Multilane, Work Within the Travel Way - Median or Outside Lane 613
  102-614 Multilane, Work Within the Travel Way - Center Lane 614
  102-615 Multilane, Work in Intersection 615
  102-616 Multilane, Work Near Intersection - Median or Outside Lane 616
  102-617 Multilane, Work in Intersection - Center Lane 617
  102-618 Multilane, Work in Intersection - Two Lanes Closed - 45 mph or Less 618
  102-619 Multilane, Mobile Operations, Work on Shoulder, Work Within the Travel Way 619
  102-620 Multilane, Divided, Temporary Diversion Connection 620
  102-621 Multilane, Undivided, Temporary Diversion Connection 621
  102-622 Multilane, Work Near Intersection-Temporary Diversion Connection-35 mph or Less 622
  102-623 Multilane, Work Within the Travel Way Double Lane Closure 623
  102-625 Temporary Road Closure - 5 Minutes or Less 625
  102-628 Two-Way Left Turn Lane Closure 628
  102-630 Crossover for Paving Train Operations, Rural 630
  102-631 Temporary Crossover 631
  102-640 Converting Two-Lanes to Four-Lanes Divided, Rural 640
  102-641 Converting Two-Lanes to Four-Lanes Divided, Urban 641
  102-642 Transitions for Temporary Concrete Barrier on Freeway Facilities 642
  102-650 Two-Lane, Two-Way Rural Structure Replacement 650
  102-651 Multilane, Divided, Maintenance and Construction 651
  102-655 Traffic Pacing 655
  102-660 Pedestrian Control for Closure of Sidewalks 660
  102-665 Limited Access, Temporary Opening 665
  102-667 Toll Plaza, Traffic Control Standards 667
  102-670 Motorist Awareness System 670
  Clearing Construction Site
  Clearing and Grubbing
  110-100 Tree Protection and Preservation 542 Landscape
  110-200 Mailboxes 532 Roadway
  Earthwork and Related Operations
  120-001 Embankment Utilization 505 Roadway
  120-002 Subsoil Excavation 500
  125-001 Utility Adjustments thru Existing Pavement 307
  141-T01 Settlement Plate 540 Structures
  Bituminous Treatments, Surface Courses and Concrete Pavement
  Concrete Pavement
  350-001 Concrete Pavement Joints 305 Roadway
  353-001 Concrete Slab Replacement 308
  370-001 Bridge Approach Expansion Joint - Concrete Pavement 306
  Structures
  Concrete Structures
  400-010 Cantilever Retaining Wall (C-I-P) 6010 SPI PGM Structures
  400-011 Gravity Wall 6011 SPI
  400-021 Concrete Steps 521 SPI Roadway
  Inlets, Manholes and Junction Boxes
  425-001 Supplementary Details for Manholes and Inlets 201 XLS Drainage
  425-010 Structure Bottoms - Type J and P 200
  425-020 Curb Inlet Tops - Types 1, 2, 3 and 4 210
  425-021 Curb Inlet Tops - Types 5 and 6 211
  425-022 Curb Inlet - Type 7 212
  425-023 Curb Inlet - Type 8 213
  425-024 Curb Inlet Top - Type 9 214
  425-025 Curb Inlet Top - Type 10 215
  425-030 Errata Median Barrier Inlets Types 1 and 2 217
  425-031 Errata Shoulder Barrier Inlet 218
  425-032 Curb and Gutter Barrier Inlet 219
  425-040 Gutter Inlet - Type S 220
  425-041 Gutter Inlet - Type V 221
  425-050 Ditch Bottom Inlet - Type A 230
  425-051 Ditch Bottom Inlet - Type B 231
  425-052 Ditch Bottom Inlets - Types C, D, E and H 232
  425-053 Ditch Bottom Inlets - Types F and G 233
  425-054 Ditch Bottom Inlet - Type J 234
  425-055 Ditch Bottom Inlet - Type K 235
  425-060 Back of Sidewalk Drainage 282
  425-061 Closed Flume Inlet 216
  425-070 Skimmer for Outlet Control Structures 240 SPI
  425-080 Utility Conflicts thru Drainage Structures 307
  425-090 Safety Modifications for Inlets In Box Culverts 293
  Pipe Culverts - End Treatments
  430-001 Miscellaneous Drainage Details 280 Drainage
  430-010 U-Type Concrete Endwalls With Grates - 15" to 30" Pipe 260
  430-011 U-Type Concrete Endwalls - Baffles and Grate Optional - 15" to 30" Pipe 261
  430-012 U-Type Concrete Endwall - Energy Dissipator - 30" to 72" Pipe 264
  430-020 Flared End Section 270 SPI
  430-021 Cross Drain Mitered End Section 272
  430-022 Side Drain Mitered End Section 273
  430-030 Straight Concrete Endwalls - Single and Multiple Pipe 250
  430-031 Straight Concrete Endwalls - Single and Double 60" Pipe 251
  430-032 Straight Concrete Endwalls - Single and Double 66" Pipe 252
  430-033 Straight Concrete Endwalls - Single and Double 72" Pipe 253
  430-034 Straight Concrete Endwalls - Single 84" Pipe 255
  430-040 Winged Concrete Endwalls - Single Round Pipe 266
  430-090 Safety Modifications for Endwalls 295
  Structures - Miscellaneous Drainage
  436-001 Errata Trench Drain 206 Drainage
  440-001 Underdrain 286
  440-002 Underdrain Inspection Box 245
  443-001 French Drain 285
  443-002 Skimmers for French Drain Outlets 241
  444-T01 Deep Well Injection Box 288
  446-001 Concrete Pavement Subdrainage 287
  Structures Foundations - Sheet Pile Wall
  455-400 Precast Concrete Sheet Pile Wall (Conventional) 6040 SPI Structures
  455-440 Precast Concrete Sheet Pile Wall (CFRP/GFRP & HSSS/GFRP) 22440 SPI
  Incidental Construction
  Miscellaneous
  508-T01 Traffic Control Devices for Movable Span Bridge Signals 17890 Roadway
  509-070 Railroad Grade Crossing Traffic Control Devices 17882
  509-100 Advance Warning for R/R Crossing 17881
  Metal Pedestrian/Bicycle Railings, Guiderails and Handrails
  515-052 Pedestrian/Bicycle Railing (Steel) 852 SPI Structures
  515-062 Pedestrian/Bicycle Railing (Aluminum) 862 SPI
  515-070 Pipe Guiderail (Aluminum) 870 SPI Roadway
  515-080 Pipe Guiderail (Steel) 880 SPI
  Concrete Gutter, Curb Elements and Traffic Separator
  520-001 Errata Curb and Gutter 300 Roadway
  520-005 Concrete Shoulder Gutter Spillway 284
  520-010 Median Opening Flume 283
  520-020 Traffic Separators 302 SPI
  Concrete Barriers, Traffic Railings, and Parapets
  521-001 Errata Concrete Barrier 410 SPI XLS Roadway
  521-002 Pier Protection Barrier 411 SPI XLS
  521-010 Opaque Visual Barrier 461
  521-510 Concrete Barrier/Noise Wall (8'-0") 5210 SPI Structures
  521-511 Concrete Barrier/Noise Wall (14'-0") 5211 SPI
  521-512 Concrete Barrier/Noise Wall (8'-0") Junction Slab 5212 SPI
  521-513 Concrete Barrier/Noise Wall T-Shaped Spread Footing 5213 SPI
  521-514 Concrete Barrier/Noise Wall L-Shaped Spread Footing 5214 SPI
  521-515 Concrete Barrier/Noise Wall Trench Footing 5215 SPI
  521-600 MSE Wall Coping (Precast or C-I-P) 6100 SPI
  521-610 Concrete Barrier/Junction Slab - Wall Coping 6110
  521-620 Concrete Barrier/Raised Sidewalk - Wall Coping 6120
  521-630 Parapet With C-I-P Sidewalk - Wall Coping 6130
  521-640 Drainage Inlet Openings In Junction Slab - Wall Coping 6201
  521-650 Light Pole Pedestal - Wall Coping 6200 SPI
  Concrete Sidewalk and Driveways
  522-001 Concrete Sidewalk 310 SPI Roadway
  522-002 Detectable Warnings and Sidewalk Curb Ramps 304
  Ditch and Slope Pavement
  524-001 Ditch Pavement and Sodding 281 Drainage
  Noise and Perimeter Walls
  534-200 Noise Walls (Precast) 5200 SPI Structures
  534-250 Perimeter Walls 5250 SPI
  Guardrail
  536-001 Errata Guardrail 400 SPI XLS Roadway
  536-002 Errata Guardrail Transitions and Connections for Existing Bridges 402 SPI
  Crash Cushions
  544-001 Crash Cushion Transition Details 430 SPI Roadway
  Rumble Strips
  546-001 Raised Rumble Strips 517 Roadway
  546-010 Interim Ground-In Rumble Strips 518 SPI
  Retaining Wall Systems
  548-020 MSE Retaining Wall Systems (Permanent) 6020 SPI Structures
  548-030 MSE Retaining Wall Systems (Temporary) 6030 SPI
  Fencing
  550-001 Fence - Type A 801 Roadway
  550-002 Fence - Type B 802
  550-003 Cantilever Slide Gate - Type B Fence 803
  550-004 Fence Location 800
  Performance Turf
  570-001 Permanent Erosion Control 104 Drainage
  570-010 Shoulder Sodding and Turf on Existing Facilities 105
  Landscape
  580-001 Landscape Installation 544 Landscape
  Traffic Control Signals and Devices
  630-001 Conduit Installation Details 17721 Roadway
  634-001 Signal Cable and Span Wire Installation Details 17727
  634-002 Aerial Interconnect 17733
  635-001 Pull and Splice Boxes 17700
  639-001 Service Point Details 17504
  639-002 Electric Power Service 17736
  641-010 Concrete Poles 17725 SPI PGM
  641-020 Concrete CCTV Pole 18113 SPI TrafficOps
  649-010 Steel Strain Pole 17723 SPI PGM Roadway
  649-020 Steel CCTV Pole 18111 SPI TrafficOps
  649-030 Standard Mast Arm Assemblies 17743 SPI PGM Roadway
  649-031 Errata Mast Arm Assemblies 17745
  653-001 Pedestrian Control Signal Installation Details 17764
  659-010 Span Wire Mounted Sign Details 17356
  659-020 Camera Mounting Details 18110 TrafficOps
  660-001 Vehicle Loop Installation Details 17781 Roadway
  665-001 Pedestrian Detector Assembly Installation Details 17784
  671-001 Standard Signal Operating Plans 17870
  676-010 Cabinet Installation Details 17841
  695-001 Traffic Monitoring Site 17900 SPI TMP
  Signing, Pavement Markings and Lighting
  Highway Signing
  700-010 Single Column Ground Signs 11860 SPI PGM Roadway
  700-011 Single Column Cantilever Ground Mounted Sign 11861 SPI
  700-012 Single Post Bridge Mounted Sign Support 11870 SPI
  700-013 Single Post Median Barrier Mounted Sign Support 11871 SPI
  700-020 Multi-Column Ground Sign 11200 SPI PGM
  700-030 Overhead Sign Panels 11300 SPI
  700-031 External Lighting for Signs 17505 SPI
  700-040 Cantilever Sign Structure 11310 SPI PGM
  700-041 Span Sign Structure 11320 SPI PGM
  700-050 Free-Swinging, Internally-Illuminated Street Sign Assemblies 17748
  700-090 Dynamic Message Sign Walk-In 18300 TrafficOps
  700-101 Typical Sections for Placement of Single and Multi-Column Signs 17302 Roadway
  700-102 Special Sign Details 17355
  700-103 Tourist Oriented Directional Signs 17354
  700-104 Signing for Motorist Services 17350
  700-105 Welcome Center Signing 17351
  700-106 Rural Narrow Bridge Treatment 17359
  700-107 Bridge Weight Restrictions 17357
  700-108 Typical Signing for Truck Weigh and Inspection Stations 17328
  700-109 Traffic Controls for Street Terminations 17349
  700-110 Mounting Exit Number Panels to Highway Signs 13417
  700-120 Electronic Display Sign - Roadside Flashing Beacons 11862
  Pavement Markings
  706-001 Errata Typical Placement of Raised Pavement Markers 17352 SPI Roadway
  711-001 Errata Pavement Markings 17346
  711-002 Bicycle Markings 17347 SPI
  711-003 Interchange Markings 17345
  Highway Lighting Systems
  715-001 Conventional Lighting 17500 Roadway
  715-002 Standard Aluminum Lighting 17515 SPI PGM
  715-010 High Mast Lighting 17502 SPI PGM
  Railroad Crossing
  830-T01 Railroad (Grade) Crossings 560 Roadway
  Standard Plans for Bridge Construction
  The Standard Plans for Bridge Construction shown on this site are for designers to use in preparing contract plans only and are not for direct use by the contractor. The required Standard Plans for Bridge Construction for projects are included in the Structures Component of the Contract Plan set.
  Support Detail
  Cover FY 2018-19 Cover Sheet Structures
  TOC Bridge Table of Contents - Bridge Construction
  Crosswalk Crosswalk of Design Standards Index to Standard Plans
  Revisions Revision History Log SPI
  General Construction Operations
  Maintenance of Traffic
  102-200 Temporary Detour Bridge General Notes and Details 21600 SPI Structures
  102-210 Temporary Detour Bridge - Timber Pile Foundations 21610
  102-220 Temporary Detour Bridge - Steel H Pile Foundations 21620
  102-230 Temporary Detour Bridge - Steel Pile Pipe Foundations 21630
  102-240 Temporary Detour Bridge Thrie - Beam Guardrail 21640
  Structures
  Concrete Structures
  400-090 Approach Slabs (30 ft.) Flexible Pavement Approaches) 20900 SPI Structures
  400-091 Approach Slabs (30 ft.) Rigid Pavement Approaches) 20910 SPI
  400-289 Concrete Box Culvert Details 289 SPI PGM
  400-291 Precast Concrete Box Culverts Supplemental Detail 291 SPI
  400-292 Standard Precast Concrete Box Culverts 292 SPI
  400-510 Composite Elastomeric Bearing Pads - Prestressed Florida-I and AASHTO Type II Beams 20510 SPI
  415-001 Bar Bending Details (Steel) 21300 SPI
  Precast Prestressed Concrete Construction
  450-010 Florida-I Beam - Typical Details and Notes 20010 SPI PGM Structures
  450-036 Florida-I 36 Beam - Standard Details 20036
  450-045 Florida-I 45 Beam - Standard Details 20045
  450-054 Florida-I 54 Beam - Standard Details 20054
  450-063 Florida-I 63 Beam - Standard Details 20063
  450-072 Florida-I 72 Beam - Standard Details 20072
  450-078 Florida-I 78 Beam - Standard Details 20078
  450-084 Florida-I 84 Beam - Standard Details 20084
  450-096 Florida-I 96 Beam - Standard Details 20096
  450-120 AASHTO Type II Beam 20120 SPI PGM
  450-199 Prestressed I-Beams Build-Up and Deflection Data 20199 SPI
  450-210 Florida-U Beam - Typical Details and Notes 20210 SPI PGM
  450-248 Florida-U 48 Beam - Standard Details 20248
  450-254 Florida-U 54 Beam - Standard Details 20254
  450-263 Florida-U 63 Beam - Standard Details 20263
  450-272 Florida-U 72 Beam - Standard Details 20272
  450-299 Florida-U Beams Build-up and Deflection Data 20299 SPI
  450-502 Beveled Bearing Plate Details - Prestressed Florida-U Beams 20502 SPI
  450-511 Bearing Plates (Type 1) - Prestressed Florida-I and AASHTO Type II Beams 20511 SPI
  450-512 Bearing Plates (Type 2) - Prestressed Florida-I and AASHTO Type II Beams 20512 SPI
  Structures Foundations
  455-001 Square Prestressed Concrete Piles - Typical Details and Notes 20600 SPI Structures
  455-002 Square Prestressed Concrete Pile Splices 20601
  455-003 Square Prestressed Concrete Piles - EDC Instrumentation 20602
  455-012 12'' Square Prestressed Concrete Pile 20612
  455-014 14'' Square Prestressed Concrete Pile 20614
  455-018 18'' Square Prestressed Concrete Pile 20618
  455-020 20'' Square Prestressed Concrete Pile 20620
  455-024 24'' Square Prestressed Concrete Pile 20624
  455-030 30'' Square Prestressed Concrete Pile 20630
  455-031 30'' Square Prestressed Concrete Pile - High Moment Capacity 20631
  455-054 54'' Precast/Post-Tensioned Concrete Cylinder Pile 20654 SPI
  455-060 60'' Prestressed Concrete Cylinder Pile 20660 SPI
  455-101 Square CFRP and SS Prestressed Concrete Piles - Typical Details and Notes 22600 SPI
  455-102 Square CFRP and SS Prestressed Concrete Pile Splices 22601
  455-112 12" Square CFRP and SS Prestressed Concrete Pile 22612
  455-114 14" Square CFRP and SS Prestressed Concrete Pile 22614
  455-118 18" Square CFRP and SS Prestressed Concrete Pile 22618
  455-124 24" Square CFRP and SS Prestressed Concrete Pile 22624
  455-130 30" Square CFRP and SS Prestressed Concrete Pile 22630
  455-154 54" Precast/Post-Tensioned CFRP and SS Concrete Cylinder Pile 22654 SPI
  455-160 60" Prestressed CFRP and SS Concrete Cylinder Pile 22660 SPI
  Bridge Deck Joints
  458-100 Expansion Joint System - Strip Seal 21100 SPI Structures
  458-110 Expansion Joint System - Poured Joint With Backer Rod 21110 SPI
  Structural Steel and Miscellaneous Metals
  460-250 Access Hatch Assembly for Steel Box Sections 21250 SPI Structures
  460-251 Access Hatch Assembly for Concrete Box Sections 21251
  460-252 Access Door Assembly for Steel Box Sections 21252 SPI
  460-470 Traffic Railing - (Thrie Beam Retrofit) Typical Details and Notes 470 SPI
  460-471 Traffic Railing - (Thrie Beam Retrofit) Narrow Curb 471
  460-472 Traffic Railing - (Thrie Beam Retrofit) Wide Strong Curb Type 1 472
  460-473 Traffic Railing - (Thrie Beam Retrofit) Wide Strong Curb Type 2 473
  460-474 Traffic Railing - (Thrie Beam Retrofit) Intermediate Curb 474
  460-475 Traffic Railing - (Thrie Beam Retrofit) Wide Curb Type 1 475
  460-476 Traffic Railing - (Thrie Beam Retrofit) Wide Curb Type 2 476
  460-477 Thrie-Beam Panel Retrofit (Concrete Handrail) 477 SPI
  460-490 Traffic Railing - (Rectangular Tube Retrofit) NEW SPI
  Post-Tensioning
  462-001 Post-Tensioning Vertical Profiles 21801 SPI Structures
  462-002 Post-Tensioning Anchorage Protection 21802
  462-003 Post-Tensioning Anchorage and Tendon Filling Details 21803
  Fiber Reinforced Polymer Fender Systems
  471-030 Fender System - Prestressed Concrete Piles and FRP Wales 21930 SPI Structures
  Incidental Construction
  Navigation Lights for Fixed Bridges
  510-001 Navigation Light System Details (Fixed Bridges) 21220 SPI Structures
  Metal Pedestrian/Bicycle Railings, Guiderails and Handrails
  515-021 Pedestrian/Bicycle Bullet Railing for Traffic Railing 821 SPI Structures
  515-022 Pedestrian/Bicycle Bullet Railing Details 822 SPI
  515-051 Bridge Pedestrian/Bicycle Railing (Steel) 851 SPI
  515-061 Bridge Pedestrian/Bicycle Railing (Aluminum) 861 SPI
  Concrete Barriers, Traffic Railing Barriers and Parapets
  521-404 Guardrail Transitions - Existing Post and Beam Bridge Railings (Narrow and Recessed Curbs) 404 SPI Structures
  521-405 Guardrail Transitions - Existing Post and Beam Bridge Railings (Wide Curbs) 405 SPI
  521-422 Traffic Railing - (42" Vertical Shape) 422 SPI
  521-423 Traffic Railing - (32" Vertical Shape) 423 SPI
  521-426 Errata Traffic Railing - (Median 36" Single-Slope) 426 SPI
  521-427 Traffic Railing - (36" Single-Slope) 427 SPI
  521-428 Traffic Railing - (42" Single-Slope) 428 SPI
  521-480 Traffic Railing - (Vertical Face Retrofit) Typical Details and Notes 480 SPI
  521-481 Traffic Railing - (Vertical Face Retrofit) Narrow Curb 481
  521-482 Traffic Railing - (Vertical Face Retrofit) Wide Curb 482
  521-483 Traffic Railing - (Vertical Face Retrofit) Intermediate Curb 483
  521-484 Traffic Railing - (Vertical Face Retrofit) Spread Footing Approach 484
  521-509 Traffic Railing/Noise Wall (8'-0") - Bridge 5210 SPI
  521-660 Light Pole Pedestal - Bridge 21200 SPI
  521-820 27" Concrete Parapet Pedestrian/Bicycle with Bullet Railing 820 SPI
  521-825 42" Concrete Pedestrian/Bicycle Railing 825 SPI
  Fencing - Type R
  550-010 Bridge Fencing (Vertical) 810 SPI Structures
  550-011 Bridge Fencing (Curved Top) 811 SPI
  550-012 Bridge Fencing (Enclosed) 812 SPI
  550-013 Bridge Fencing (Over Railroad) 812 SPI
  Traffic Control Signals and Devices
  Conduit
  630-010 Conduit Details - Embedded 21210 SPI Structures
  Signing, Pavement Markings and Lighting
  Highway Lighting Systems
  715-240 Maintenance Lighting for Box Girders 21240 SPI Structures

 • #2
  Quên mất không ghi chú - cột bên trái là các bản vẽ mẫu
  Chi tiết thì

  See the FDOT Design Manual (FDM), Chapter 115, for additional information on the use of Standard Plans within FDOT Contract Plans.
  Nguồn: http://www.fdot.gov/design/standardplans/current/
  (Last updated: 04/16/2018)

  Comment


  • #3
   FDOT Design Manual
   To view the Implementation Bulletin for the 2018 FDM, please see RDB17-12
   Development and Processes - Complete FDM Part 1 (Link)
   Chapter Errata Bulletin
   Introduction
   100 Webinar Introduction
   Link Webinar Context Classification
   102 Glossary of Terms
   103 12/01/17 Standard Forms
   104 Public Involvement
   105 Aesthetic Design
   106 Exempt Public Documents
   Plans Development Processes
   110 Initial Engineering Design Process
   111 Final Engineering Design Process
   112 Update Engineering Design Process
   113 Right of Way Requirements
   114 Webinar Resurfacing, Restoration, and Rehabilitation (RRR)
   115 12/27/17 Webinar Standard Plans and Standard Specifications
   116 Roundabout Evaluation (Evaluation Forms)
   Plans Submittal, Review, and Processing
   120 Webinar Design Submittals
   121 Bridge Project Development
   122 RDB18-05 Design Exceptions and Design Variations
   123 Engineering Design Estimate Process
   124 Quality Assurance and Quality Control
   125 Federal Aid Project Certification
   126 04/09/18 Webinar Lane Elimination Projects
   127 Community Aesthetic Features
   Final Plans Processing
   130 Signing and Sealing Documents
   131 Plans Processing and Revisions
   Lump Sum Projects
   140 Lump Sum Projects
   Design Criteria - Complete FDM Part 2 (Link)
   Chapter Errata Bulletin
   Context Based Design
   200 Webinar Context Based Design
   201 Webinar Design Controls
   Roadway Geometrics
   210 02/05/18 RDB18-03 Webinar Arterials and Collectors
   211 11/22/17 RDB18-05 Webinar Limited Access Facilities
   212 02/05/18 Intersections
   213 12/06/17 Modern Roundabouts
   214 Driveways (currently under development)
   215 02/06/18 RDM18-01 Webinar Roadside Safety
   216 Earthwork
   Other Facilities
   220 12/26/17 Railroads
   221 Utilities
   222 12/26/17 Webinar Pedestrian Facilities
   223 Webinar Bicycle Facilities
   224 12/26/17 Shared Use Paths
   225 12/05/17 Public Transit Facilities
   226 Patterned Pavement and Architectural Pavers
   227 Freight (currently under development)
   228 Landscape Design
   Traffic Design
   230 12/18/17 Signing and Pavement Marking
   231 12/01/17 Lighting
   232 Signalization
   233 Intelligent Transportation Systems (ITS)
   Temporary Traffic Control
   240 RDB18-01 Transportation Management Plan (TTC Forms)
   RDB18-05
   241 Lane Closure Analysis
   242 Traffic Pacing Design
   243 Portable Changeable Message Signs
   Drainage and Permits
   250 Hydraulic Data and Agency Permits
   251 Stormwater Pollution Prevention Plan (SWPPP) Development
   Structures
   260 12/18/17 Webinar Bridge Structures
   261 11/02/17 Structural Supports for Signs, Luminaires, and Traffic Signals
   262 Retaining Walls
   263 Geosynthetic Design
   264 Noise Walls and Perimeter Walls
   265 12/20/17 Reinforced Concrete Box and Three-Sided Culverts
   266 Bicycle and Pedestrian Bridges
   267 Shop Drawing Submittals
   Plans Production - Complete FDM Part 3 (Link)
   Chapter Errata Bulletin
   300 Production of Plans
   301 03/29/18 Sequence of Plans Preparation
   302 Key Sheet
   303 11/17/17 Signature Sheet
   304 Summary of Pay Items
   305 Drainage Map and Bridge Hydraulic Recommendation Sheet
   306 12/07/17 Typical Sections
   307 RDB17-17 Webinar Summary of Quantities
   RDB17-18
   308 Summary of Drainage Structures and Optional Materials Tabulation
   309 Project Layout
   310 Project Control
   311 General Notes
   312 Roadway Plan-Profile
   313 Special Profiles and Back-of-Sidewalk Profiles
   314 Intersection and Interchange Details and Layouts
   315 Drainage Structures
   316 Lateral Ditch and Outfalls, Retention or Detention Areas, and Mitigation Areas
   317 Special Details
   318 Soil Survey
   319 Cross Sections
   320 Stormwater Pollution Prevention Plan (SWPPP)
   321 Temporary Traffic Control Plan
   322 Utility Adjustments
   323 Webinar Selective Clearing and Grubbing
   324 Miscellaneous Structures
   325 02/05/18 Signing and Pavement Marking Plans
   326 Lighting Plans
   327 Signalization Plans
   328 Intelligent Transportation Systems (ITS) Plans
   329 Landscape Plans
   330 Utility Work by Highway Contractor Agreement (UWHC) Plans

   Comment

   BÀI VIẾT MỚI

   Collapse

   Working...
   X