Để đây và không dám nói gì
Giá bán lẻ hàng hóa: do Bên B quyết định sao cho phù hợp
...