Kết quả tìm kiếm

  1. HienNguyen8285

    Tìm kiếm khóa học quản lý văn phòng cho thuê

    Kinh doanh khó khăn, công ty dự kiến cải tạo tòa nhà hiện nay chuyển sang làm văn phòng cho thuê, dự kiến chuyển một số nhân sự sang bộ phận này, phiền các anh chị giới thiệu cho khóa học quản lý văn phòng cho thuê người thật việc thật, chứ Google trên mạng thì không tin được thông tin trên...