Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Liferay: Cổng thông tin một cửa cho doanh nghiệp

    Ngày nay, nhiều công nghệ đang thu hút sự chú ý – ví dụ như, Big Data, Social, Mobile và Cloud – nhưng để đem lại được giá trị, chúng phải thực sự giúp người sử dụng giải quyết những vấn đề bằng cách kết nối họ tới đúng ứng dụng, nội dung, và con người. Đây cũng là mục đích cơ bản của một công...