Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Thông báo Tổng hợp các tiêu chuẩn mới cho công trình dân dụng và công nghiệp

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115:2019 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TCVN 9115:2019 thay thế TCVN 9115:2012. TCVN 9115:2019 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ...
 2. T

  Thảo luận TCVN 11823:2017 và bản gốc AASHTO 2017

  Như chúng ta đã biết, ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia - Ban hành tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017 về thiết kế cầu đường bộ Việt Nam thay thế Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005 - tiêu chuẩn thiết kế cầu do Bộ Giao...
 3. T

  Thông báo Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

  Ngày 22/8/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, bãi bỏ 09 thủ...
 4. T

  Thông báo Tổng hợp riêng một số tiêu chuẩn quy phạm cho Thủy Lợi

  Quyết định 3148/QĐ-BKHCN (25/10/2016) TCVN 11199: 2016 Công trình thủy lợi - Quy trình tưới lúa trên đất nhiễm mặn TCVN 11362: 2016 Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn- Thi công, nghiệm thu Quyết định 3956/QĐ-BKHCN (14/12/2016) TCVN 11652:2016 Công trình thủy lợi – Thi công và nghiệm...
 5. T

  Thông báo Threat tổng hợp các thông tin về công bố tiêu chuẩn

  Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia (theo Quyết định 584/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2018, Quyết định 674/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2018) Ngày 20/3/2018 và 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 584/QĐ-BKHCN (20/3/2018) TCVN...
 6. T

  Thông báo Yêu cầu chung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

  Theo Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, bổ sung quy định về yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, về xây dựng tiêu chuẩn...
 7. T

  Thông báo Tổng hợp riêng cho các tiêu chuẩn giao thông - Công bố tiêu chuẩn

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3859/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật...
 8. T

  Tài nguyên Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung

  thuvienxaydung submitted a new resource: TCVN9254-1:2012 (ISO 6707-1:2004) về Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung - Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ chung áp dụng cho nhà và công trình dân dụng Read more about this resource...
 9. T

  Tài nguyên Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng

  thuvienxaydung submitted a new resource: Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng - Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực cách nhiệt nhằm mô tả các điều k Read more about this resource...
 10. T

  Universal Maps Downloader 9.46 - khá hay, cứu bàn thua khi cần bản đồ nền

  Universal Maps Downloader giúp bạn download các hình ảnh dữ liệu bản đồ từ Yahoo Maps, Google Maps hoặc Microsoft Maps. Bạn có thể xem các bản đồ bằng chức năng Map Viewer hoặc kết hợp chúng lại thành ảnh BMP với chức năng Maps Combiner Universal Maps Downloader is a tool that help you to get...
 11. T

  Đừng tin bất kể lời hứa nào của bác sĩ khám sản nếu lúc đó họ không có mặt ở bệnh viện (trừ người thân trong gia đình)?!

  Câu chuyện này cọp từ diễn đàn khác về hầu mọi người Và với lời bình , chọn lọc một câu làm tiêu đề của thớt Hóng hớt
 12. T

  Thông báo Dự kiến “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng” sẽ được hoàn thành vào năm 2021.

  Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được duyệt với mục tiêu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng. Đồng thời đảm bảo an toàn trong xây dựng, khuyến khích áp dụng...
 13. T

  Công văn số 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 6519/VPCP-KGVX nêu ý kiến của Thủ tướng về nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: - Dịp Tết Dương lịch: nghỉ từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba, ngày 01/01/2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 05/01/2019. - Dịp Tết Âm...
 14. T

  Lưu ý một số điểm mới trong 7 bộ luật vừa được Quốc hội thông qua.

  Sau đây là Tổng hợp điểm mới 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 khóa XIV. 1. Thời điểm ban bố lệnh giới nghiêm Luật Quốc phòng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) đã quy định cụ thể về thời điểm ban bố và biện pháp áp dụng khi có lệnh giới nghiêm như sau: - Lệnh giới...
 15. T

  Sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến Luật Quy hoạch

  (Chinhphu.vn) – Tiếp tục kỳ họp thứ 5, vào sáng 15/6, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch với trên 96,7% đại biểu tán thành http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Sua-doi-bo-sung-11-luat-lien-quan-den-Luat-Quy-hoach/339082.vgp Theo đó, sửa...