Kết quả tìm kiếm

  1. BaoCaoTaiChinh

    Thảo luận về luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản luật mới có liên quan

    Chia sẻ và thảo luận về luật doanh nghiệp 2020 đi mọi người, đầu tiên là ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy...
  2. BaoCaoTaiChinh

    Thông báo Nghị định 09/2021/NĐ-CP khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường

    Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 02 năm 2021, nghị định này thay thế nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và nghị định số 95/2019/NĐ-CP Link tải: Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP Link tải: Nghị định số 95/2019/NĐ-CP Link tải: Nghị...