Kết quả tìm kiếm

  1. OanhStructure

    Mô hình Thiết kế và Thi công (Design & Build) - liên kết hợp tác giữa nhà thầu thiết kế và thi công như thế nào ?

    Mô hình tổng thầu Thiết kế và Thi công (Design & Build) là mô hình quá cũ của thế giới, chứ không phải mới mẻ gì, với mô hình này thì cả nhà thầu và chủ đầu tư đều tiết giảm chi phí và thời gian thi công do là mô hình trọn gói, kết hợp giữa việc thiết kế và thi công. Design & Build có được...