Kết quả tìm kiếm

  1. NgoHoangGianGiao

    Ý kiến của bạn về việc phân chia vùng miền lần này ?!

    Đọc báo thấy cái đề tài này cũng vui vui , đề tài vùng miền https://vnexpress.net/de-xuat-mo-rong-vung-dong-bang-song-hong-4110604.html Theo wikipedia thì https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Vi%E1%BB%87t_Nam Vậy việc phân chia mới có vẻ không phù hợp với địa hình, các tỉnh...