Kết quả tìm kiếm

  1. builamphuc

    Hiệu ứng Dunning-Kruger: Người ngu quá ngu để nhận ra mình ngu?

    Hiệu ứng Dunning-Kruger: Người ngu quá ngu để nhận ra mình ngu? Thấy có chia sẻ về Hiệu ứng đường cong Hermann Ebbinghaus , em làm bài Hiệu ứng Dunning-Kruger Không phải quá khó để chúng ta có thể gặp những người tự đánh giá cao năng lực của bản thân. Đặc biệt là với sự phổ biến của internet...