Kết quả tìm kiếm

  1. BeQuynhLienArch

    Tính toán sức chịu tải của cọc có ảnh hưởng của ma sát âm & xác đỊnh chiều sâu vùng có khả năng xuất hiện ma sát âm ?

    Đang tìm hiểu món này, ACE nào có kinh nghiệm với vùng đất tôn nền (san lấp) trên nền đất yếu đã lâu rồi ? Rất mong được chỉ giáo còn lý thuyết dạng này thì thôi ợ http://khcn.vimaru.edu.vn/sites/khcn.vimaru.edu.vn/files/23_anh_huong_cua_hien_tuong_ma_sat.pdf...