Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Nhà có điều kiện có cấm cản không cho theo học đại học ngành xây dựng không, dù là đam mê ham thích ?!

  Thực trạng ngành xây dựng giờ nó sao sao í, thợ xây thì thiếu .... nhưng kỹ thuật đông như quân nguyên . Hỏi han người trong nghề giờ cứ toàn nghe khuyên rằng nên tránh xa các trường như giao thông với xây dựng thủy lợi công trình ra .... vi ra trường theo công trình khổ cực mà...
 2. C

  Dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp huyện, xã đến năm 2021

  Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình thông qua. Tóm lại là huyện, xã không đủ tiêu chuẩn về số dân và diện tích, sẽ phải sáp nhập....tiến tới sáp nhập tỉnh. Tiêu chuẩn, theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 thì: Cấp xã -Xã miền núi, vùng cao: Từ 5.000 người trở lên; diện tích từ 50...
 3. C

  Những sáng tạo cải tiến thiết thực đáng trân trọng !

  Mình thì không ủng hộ các trò mẹo vặt này, manh mún