Kết quả tìm kiếm

  1. M

    V.v mời thầu thi công san lấp mặt bằng tại KCN Đức Hòa III - Đức Lợi, Long An

    Công Ty TNHH TM DV Đức Lợi đang triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng tại KCN Đức Lợi như sau: - Địa điểm san lấp: KCN Đức Lợi (Xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An) - Diện tích san lấp: Khoảng 40ha - Khối lượng san lấp: Dự kiến 300.000m3 đến 400.000m3 - Phương thức san lấp: Bơm hút Hồ sơ dự thầu gồm...