Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Thường thức về hợp đồng kinh tế xây dựng

  Khai trương bài "Điều chỉnh hợp đồng trọn gói" Trích trả lời của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh: Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 15 (Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng) của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động...
 2. N

  Điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

  Ngày 02/04/2013 Bộ Xây dựng có công văn số 551/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP: - Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình...
 3. N

  Thiết kế điển hình trường học, trung tâm văn hóa thể thao, nhà công vụ.

  Quyết định 1146/QĐ-BXD ngày 19/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hành 06 tập thiết kế điển hình: - Trường Mầm non - Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, - Trường Tiểu học - Khối phục vụ học tập, - Trường Trung học cơ sở - Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn, - Trường Trung học phổ...
 4. N

  Tiêu chuẩn khảo sát đường bộ

  - Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắc cơ bản: TCVN 4419 : 1987. - Quy phạm đo vẽ địa hình: 96 TCN 43 : 1990. - Qui trình khảo sát đường ô tô: 22 TCN 263 : 2000. - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung: TCXDVN 309 : 2004. - QCVN 11:2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về...