Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Giỏi ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng kiếm khủng ... mình chưa kiếm được nhiều tiền chứng tỏ mình kém

    Cục Thuế Hà Nội đã xác định có hơn 1.100 cá nhân hoạt động kinh doanh phần mềm, dịch vụ điện tử, trò chơi trên mạng có tổng thu nhập từ năm 2016 đến 2019 là 4.800 tỷ đồng, trong đó có những cá nhân có thu nhập lên tới 140 tỷ đồng...