Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Thảo luận về luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản luật mới có liên quan

  Từ 1/5/2021, các quy định về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành dựa theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số...
 2. T

  Thông báo Các nghị định mới cập nhật theo luật Xây dựng sửa đổi 2020: quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý dự án ....

  Điều 14. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng h) Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng...
 3. T

  Thông báo Tổng hợp riêng cho các tiêu chuẩn giao thông - Công bố tiêu chuẩn

  Ngày 3/7/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1871/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12913:2020, Bê tông nhựa nóng - Phương pháp xác định độ mềm từ biến và cường độ bằng mô hình kéo gián tiếp, 2020-9-9, 2483/QĐ-BKHCN TCVN 12914:2020, Bê...
 4. T

  Thông báo Tổng hợp các tiêu chuẩn mới cho công trình dân dụng và công nghiệp

  Ngày 19/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3213/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13065-1:2020, Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp, TCVN 13065-2:2020...
 5. T

  Thông báo Tổng hợp các tiêu chuẩn mới cho công trình dân dụng và công nghiệp

  Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2717/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12721-1:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi − Phần 1: Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử, TCVN 12721-2:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần...
 6. T

  Thông báo Tổng hợp riêng một số tiêu chuẩn quy phạm cho Thủy Lợi

  MỘT SỐ TIÊU CHUẨN MỚI: - TCVN 8412:2020 Công trình thuỷ lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi. - TCVN 8643:2020 Công trình thuỷ lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới. - TCVN 9161:2020 Công trình thuỷ lợi - Khoan nổ mìn đầo đá - TCVN 12845:2020 Công...
 7. T

  Thông báo Threat tổng hợp các thông tin về công bố tiêu chuẩn

  Ngày 1/6/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1489/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12856:2020, Thiết bị vận chuyển liên tục và các hệ thống - Yêu cầu an toàn và yêu cầu tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị lưu trữ vật liệu rời trong...
 8. T

  Thông báo Tổng hợp riêng một số tiêu chuẩn quy phạm cho Thủy Lợi

  Ngày 1/6/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 11323:2020, Công trình thủy lợi - Hố móng trong vùng cát chảy - Thi công và nghiệm thu, TCVN 12631:2020, Bê tông tự lèn - Thiết kế thành phần, TCVN...
 9. T

  Thông báo Tổng hợp các tiêu chuẩn mới cho công trình dân dụng và công nghiệp

  Ngày 21/04/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12870:2020, Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết kế, TCVN 12871:2020, Văn phòng kết hợp lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế, TCVN 12872:2020...
 10. T

  Thông báo Tổng hợp riêng cho các tiêu chuẩn giao thông - Công bố tiêu chuẩn

  Ngày 15/04/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 981/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12504-1:2020, Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 1: Hệ thống tích điện nạp lại được (RESS), TCVN...
 11. T

  Thông báo Tổng hợp riêng cho các tiêu chuẩn giao thông - Công bố tiêu chuẩn

  Ngày 5/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 531/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12754:2020, Hố ga cho hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bằng Polyvinyl Chloride không hóa dẻo (PVC-U), TCVN 12755:2020, Hộp kiểm soát kỹ thuật cho hệ...
 12. T

  Thông báo Tổng hợp các tiêu chuẩn mới cho công trình dân dụng và công nghiệp

  Ngày 12/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 649/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 6170-8:2020, Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn, TCVN 6170-11:2020, Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chết tạo, TCVN 6170-12:2020...
 13. T

  Thông báo Tổng hợp riêng cho các tiêu chuẩn giao thông - Công bố tiêu chuẩn

  Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4172/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12817:2019, 2019, Bê tông nhựa - Phương pháp chế bị và xác định độ chặt của mẫu thử bằng thiết bị đầm xoay Superpave, TCVN 12818:2019, 2019, Hỗn hợp...
 14. T

  Thông báo Tổng hợp các tiêu chuẩn mới cho công trình dân dụng và công nghiệp

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115:2019 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TCVN 9115:2019 thay thế TCVN 9115:2012. TCVN 9115:2019 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ...
 15. T

  Thông báo Threat tổng hợp các thông tin về công bố tiêu chuẩn

  Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế. Quyết định số 706/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2019, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ...
 16. T

  Thông báo Tổng hợp riêng một số tiêu chuẩn quy phạm cho Thủy Lợi

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12318: 2018 - CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỐNG LẮP GHÉP TCVN 12318: 2018 do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo...
 17. T

  Thông báo Threat tổng hợp các thông tin về công bố tiêu chuẩn

  https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11593/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-quyet-dinh-151-qd-bkhcn-ngay-03-2-2017--quyet-dinh-151-qd-bkhcn-ngay-03-2-2017--quyet-dinh-.aspx Ngày 03/02/2017; 17/02/2017 và 07/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc ban hành các Tiêu...
 18. T

  Thông báo Threat tổng hợp các thông tin về công bố tiêu chuẩn

  Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2229/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu. Quyết định 1840/QĐ-BKHCN (11/7/2017) TCVN 11736:2017 Công trình thủy lợi – Kết cấu bảo vệ bờ biển – Thiết kế, thi công...
 19. T

  Thảo luận Lý do gì đến nay vẫn chưa có quy định sử dụng rộng rãi xỉ nhiệt điện để san lấp mặt bằng hoặc làm nền đường giao thông ?!

  Mọi người chém gió lưu nhé Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định số 2847/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung”. Theo đó, Tiêu chuẩn này quy định một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với tro xỉ nhiệt...
 20. T

  Thảo luận TCVN 11823:2017 và bản gốc AASHTO 2017

  Như chúng ta đã biết, ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia - Ban hành tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017 về thiết kế cầu đường bộ Việt Nam thay thế Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005 - tiêu chuẩn thiết kế cầu do Bộ Giao...