Kết quả tìm kiếm

  1. giathinhcons

    Công trình tuyến đường tránh Chư Sê, giải pháp nào cho các kỹ sư khảo sát địa chất trong thời buổi hiện nay ?!

    Cứ đợi thôi, rồi cũng có kết quả điều tra, những lỗi thuộc về ài thì quả bóng sẽ trả lời
  2. giathinhcons

    Các tỉnh Tây Nguyên loại bỏ 117 dự án thủy điện

    Có nhiều điều để nói ở đây. ví như - Dự án có khả thi không - Chính sách đền bù có phù hợp hay không