Kết quả tìm kiếm

  1. VietHieuPham

    Bản đồ ngập lụt tại TP HCM

    Chợt nhớ trân đại hồng thủy ở Paris Giải quyết nạn triều cường bởi dự án Trung Nam mới chỉ là một phần vì thành phố đang lún và thấp hơn mức triều cường mỗi năm. Sau khi xong vấn nạn triều cường này, nếu giải quyết tốt thì sẽ tới khâu ngập. Tuy nhiên cái cống này không biết ngăn triều tới...