Kết quả tìm kiếm

  1. AGTFlooring

    Làm cu li cao cấp, hay làm chủ, hay cả hai?

    Anh ThanhGeo đe dọa nhau quá, ai cũng không biết khi khởi nghiệp là rất khó khăn. Cuộc đời người thì thích thăng trầm, người thì thích yên ổn, thương trường mặc nhiên là chiến trường. Có máu kinh doanh và thức thời thì ô tô dưới tỷ cũng khg phải bất khả thi. Còn cứ bán sức ăn lương thì đúng là...
  2. AGTFlooring

    Lạm bàn về cách mạng công nghiệp 4.0, blockchain .... và các công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới thời gian sắp tới

    Trong vòng 20-30 năm tới, các công nghệ sau sẽ làm thay đổi xã hội lớn lao, công nghệ di truyền (genetic engineering), xe điện tự lái hoàn toàn (fully autonomous electric vehicles), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), máy tính lượng tử (quantum computing), vật liệu mới (graphene and...