Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Xin kinh nghiệm về giải thể công ty

    Anh chị nào có kinh nghiệm về giải thể công ty không ạ, bên mình đang vướng quá, có nên thuê dịch vụ không nhỉ ?
  2. A

    Mời góp ý về dịch vụ mai mối giao thương (business matching) ?

    Diễn đàn đã có ai vào mấy đâu, sao các anh không bàn chuyện trên trời dưới nước cho vui, đọc chơi cho vui https://www.researchgate.net/publication/281771225_The_community_business_matching_model_Combining_community_and_business_goals_and_assets_to_target_rural_economic_development Chung quy...