Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Hiệu ứng Dunning-Kruger: Người ngu quá ngu để nhận ra mình ngu?

    Một nửa sự thật chưa phải là sự thật Gửi anh phần bị che 2 phần đó nó không hoàn toàn độc lập với nhau. Người chỉ có trải nghiệm mà thiếu kiến thức thì sẽ giảm tự tin vì không phải trải nghiệm nào cũng hạnh phúc. Most of us: you don't know what you dont' know Most of science graduates: you...
  2. V

    Hiệu ứng Dunning-Kruger: Người ngu quá ngu để nhận ra mình ngu?

    Hiệu ứng Dunning-Kruger là một lệch lạc nhận thức (cognitive bias) trong đó những người kỹ năng kém đưa ra những quyết định tồi và những kết luận sai lầm, nhưng việc thiếu năng lực lại ngăn cản năng lực nhận thức (metacognitive: nhận thức về nhận thức) về chính những sai lầm đó. Do đó, những...