Kết quả tìm kiếm

  1. mvsevietnam

    Cần tìm một giải pháp thích hợp che sân thượng kết hợp năng lượng mặt trời kết hợp văn phòng làm việc nhỏ ?

    Nên làm nhà lắp ghép bằng bulon, hạn chế lắp ghép bằng mối hàn
  2. mvsevietnam

    Cần tìm một giải pháp đậu xe máy 2 tầng cho nhà văn phòng nhỏ ?

    Muốn rẻ thì potay khi liên hệ @tvpark hay @bilparking rồi, muốn rẻ phài dùng cơm, cá nhân đề xuất làm sàn đỡ, xong gắn bửng nâng của xe tải, mỗi bửng này khoảng 20 triệu, sàn để xe máy khoảng 1 triệu/m2,