Kết quả tìm kiếm

  1. LacVietConstruction

    Một website kinh doanh bất động sản dành cho cộng đồng môi giới chuyên nghiệp - tại sao không?

    Thế giới nhóc nhách Zillow, Opendoor, Compass, Beike, Lianja, vv Việt Nam thì batdongsan, rever, hoozing, homedy, citics theo nhiều mô hình khác nhau Ai muốn chơi kiểu gì thì nhảy vào đó mà chơi
  2. LacVietConstruction

    Môi giới kiểu mới kiểu như hợp tác xã (Co-ops) - một mô hình cần nên nghiên cứu

    Ngoài vấn đề công nghệ, chọn mô hình nào ? Mô hình mô hình listing/marketplace hay agent ortiented ? Vì sự khác biệt cốt lõi của các mô hình listing, market place với agent sẽ có chiến lược kinh doanh khác nhau, phân khúc khách hàng mục tiêu khác nhau. Làm sao có lượng người dùng đủ lớn ? Có...