Kết quả tìm kiếm

  1. TanaTraco

    Có nên để nhân viên (người lao động) ngủ trưa tại nơi làm việc ?

    Nhớ xưa bà bán chè cũng có bài viết We’ve all heard of the merits of power naps, says Tiffanie Wen, but are there good and bad ways to sleep during the day? Nội bộ TanaTraco cũng tranh cãi chán chê. Và cái khác là nhiều người dịch ra tiếng Việt quên mất Nap khác Sleep, cứ dịch là ngủ , đáng lẽ...