Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Điện mặt trời mái nhà - ai đã chuột bạch ?

    Nếu có 4k m2 nhà xưởng = tiền thuê max 16 triệu/tháng thì đâu có gì gọi là ngon ? Tiền thay hệ mái tole mới ai chịu, vì hệ mái cũ (khả năng chịu lực của khung kèo) đâu có tính toán chịu lực cho hệ Solar lắp mới đâu ? Rồi 16 triệu/tháng nhưng có người lạ vào xưởng vận hành, bảo trì ... Nếu có...
  2. C

    Business Chat - chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng

    Hiện công ty mình vẫn sử dụng Zalo cho việc báo cáo tiến độ và công việc, chưa có vấn đề gì lớn ngoài việc Group nhiề thành viên quá bị trôi bài viết thôi, nhưng vẫn cảm thấy ổn, cũng có cài password để bảo mật cá nhân. Mọi người có gặp phải vấn đề gì ớn về Zalo à? Hy vọng nhận chia sẻ từ cộng đồng?