Kết quả tìm kiếm

  1. SyTrungKTS8x

    Mã Pí Lèng - không hiểu cộng đồng mạng và báo chí muốn gì ?!

    Tranh cãi không có hồi kết vì hiểu cho đúng thế nào là một điểm dừng chân ngắm cảnh ... thì ... ai thích gì hiểu đó, hoàn toàn đồng tình với bài viết này Nhầm lẫn ngay từ đầu: chúng ta đang cố tình hiểu điểm dừng chân là công trình dịch vụ nên vẫn cho phép công trình Mã Pì Lèng Panorama được...