Kết quả tìm kiếm

  1. VanCuongDoHN

    Tìm hiểu lý do rơi gối cao su dầm cầu ở một dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên

    Mặc dù chủ đề củ rồi, nhưng VanCuongDoHN xin mạn phép mở, vì chưa thể hình dung bằng cách nào mà gối cầu lại tự rơi ra được?! https://laodong.vn/xa-hoi/tuyen-metro-so-1-gap-su-co-lech-dau-dam-gay-hu-hong-doan-duong-ray-853225.ldo Cứ tưởng tượng nếu tàu đang chạy thì đường ray bị xô lệch hậu...