Kết quả tìm kiếm

  1. CoKhiXayDungTri

    Thảo luận Về việc sử dụng con dấu doanh từ 2021 và chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp !? Khi con dấu không còn giá trị pháp lý

    Theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về dấu của doanh nghiệp và Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp thì các điểm mới về con dấu doanh nghiệp cụ thể như sau: - Chữ ký số được công nhận là dấu của doanh nghiệp, theo khoản 1 Điều 43 Luật doanh nghiệp 2020 quy...