Kết quả tìm kiếm

  1. BatDongSanChoThue

    Lạm bàn các giải pháp cho các chủ bất động sản cho thuê sau khi kết thúc dịch Coronavirus

    Tình hình rất rất nhiều người thuê nhà đòi giảm tiền thuê mặt bằng, từ báo chí tới facebook, nay các ông lớn trước dịch đã lao đao, kinh doanh kém hiệu quả như Thế Giới Di Động hay VinComerce mượn gió bẻ măng tiếp tục gây sức ép Cứng rắn như Thế giới Di động: Sẵn sàng trả mặt bằng đang bị đóng...