Kết quả tìm kiếm

  1. VatLieuXayDung

    Kết nối thành lập chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng từ nhiều chủ thể khác nhau có dễ dàng không ?!

    Điểm yếu của các cửa hàng VLXD cũng như tình chung về phân phối tại Việt Nam là tính chuyên nghiệp chưa cao, nhân lực đào tạo chuyên ngành tham gia gần như ít ỏi, việc sử dụng công nghệ thông tin chỉ mới ở dạng website với nội dung đơn giản ít được cập nhật, việc hậu cần logistics cho hệ thống...
  2. VatLieuXayDung

    Thảo luận Lý do gì đến nay vẫn chưa có quy định sử dụng rộng rãi xỉ nhiệt điện để san lấp mặt bằng hoặc làm nền đường giao thông ?!

    Dù xỉ nhiệt điện đã được chính thức đem san lấp làm đường nông thôn mới tại Hà Tĩnh mình thương – quê hương của ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường. Thị xã Kỳ Anh là một trong những địa phương đầu tiên tận dụng được lợi thế về khoảng cách, tiết kiệm chi phí vận chuyển khi...