Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 11 - 2014 | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 11 - 2014

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng đường Cầm Bá Thước, địa điểm phường 7, quận Phú Nhuận (được phê duyệt tại văn bản số 1035A/QĐ-UBND ngày 24/09/2014 của Ủy Ban nhân dân Quận Phú Nhuận); Tổng mức đầu tư: 21.346.334.757 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Phú Nhuận

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Khảo sát bước lập BVTC 22.415.656(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 10 ngày
2 2 Lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán 45.752.696(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 3.936.716(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 5 ngày
4 4 Thẩm tra dự toán 3.843.722(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 4 ngày
5 5 Giám sát 73.185.715(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 150 ngày
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm 6.664.519(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 150 ngày
7 7 Kiểm toán 92.280.205(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 6/2015 Trọn gói 60 ngày
8 8 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 8.369.396(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 30 ngày
9 9 Xây lắp 3.161.771.665(VND) Ngân sách Quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Tháng 12/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 150 ngày
10 10 Di dời công trình ngầm 100.000.000(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 30 ngày
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Di dời trụ điện 140.000.000(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 30 ngày
12 12 Đảm bảo an toàn giao thông 74.896.542(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 150 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn chuẩn bị hồ sơ (được phê duyệt tại văn bản số 2144/QĐ-BQLGTĐT-TTĐ ngày 14/10/2014 của Ban QLĐTXD công trình giao thông - đô thị thành phố); Tổng mức đầu tư: 3.247.914.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban QLĐTXD công trình giao thông - đô thị thành phố

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí, định vị cắm ranh mốc tại các khu đất bố trí nhà ga, bãi hậu cần kỹ thuật của tuyền BRT số 1 50.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 20 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoa Mai (được phê duyệt tại văn bản số 256/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 3); Tổng mức đầu tư: 34.405.493.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 3 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn thiết kế 2.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
2 4 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán 718.321.000(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 Trọn gói 03 tháng
3 5 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công 46.647.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
4 6 Tư vấn thẩm tra tổng dự toán 45.569.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 30 ngày
5 7 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 67.949.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 8 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị 4.915.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
7 9 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát thi công xây lắp và thiết bị 2.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
8 10 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 601.837.000(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I năm 2014 Trọn gói 12 tháng
9 11 Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị 11.560.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói 03 tháng
10 12 Đấu nối HT thoát nước vào HT thoát nước của TP 35.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói 01 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 13 Lắp đặt đồng hồ nước 25.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói 01 tháng
12 14 Di dời trụ điện, đồng hồ điện 30.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2014 Trọn gói 01 tháng
13 15 Mua bảo hiểm công trình 60.220.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói 12 tháng
14 16 Tư vấn kiểm toán công trình 132.995.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2016 Trọn gói 03 tháng
15 17 Chi phí đập phá tháo dỡ hiện trạng 471.092.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý I năm 2015 Trọn gói 45 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
16 18 Xây lắp 25.293.008.000(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I năm 2015 Theo đơn giá cố định 12 tháng
17 19 Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC, chống sét 1.199.925.000(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I năm 2015 Trọn gói 12 tháng
18 20 Cung cấp, lắp đặt thiết bị 1.573.914.000(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I năm 2015 Trọn gói 03 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, làm mới hệ thống thoát nước đường Lê Quý Đôn, địa điểm phường 12, quận Phú Nhuận (được phê duyệt tại văn bản số 1037/QĐ-UBND ngày 24/09/2014 của Ủy Ban nhân dân Quận Phú Nhuận); Tổng mức đầu tư: 1.884.556.685 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Phú Nhuận

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Giám sát 36.359.177(VND) Ngân sách Quận Chỉ định đấu thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 120 ngày
2 2 Bảo hiểm 3.051.219(VND) Ngân sách Quận Chỉ định đấu thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 120 ngày
3 3 Kiểm toán 13.267.279(VND) Ngân sách Quận Chỉ định đấu thầu Tháng 5/2015 Trọn gói 60 ngày
4 4 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 3.831.763(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Xây lắp 1.447.555.049(VND) Ngân sách Quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Tháng 12/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 120 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Di dời công trình ngầm 50.000.000(VND) Ngân sách Quận Chỉ định đấu thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 30 ngày
7 7 Đảm bảo an toàn giao thông 34.389.011(VND) Ngân sách Quận Chỉ định đấu thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
ĐT 8-1 (được phê duyệt tại văn bản số 7623/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 5.965.045.705 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí Tư vấn quản lý dự án 38.100.048(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý III/2013 Trọn gói Từ chuẩn bị đầu tư đến quyết toán
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 72.147.363(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 120 ngày
3 3 Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp 7.603.352(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 02 tháng
4 4 Xây lắp 2.872.377.466(VND) Vốn nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
5 5 Bảo hiểm thi công xây lắp công trình 5.744.755(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày + thời gian bảo hành
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Kiểm toán công trình 28.195.522(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói 02 tháng
7 7 Chi phí di dời – tái lập lưới điện 460.000.000(VND) Vốn nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đầu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Tuyến Tam Đông 11-12 (được phê duyệt tại văn bản số 7605/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 9.898.623.706 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thới Tam Thôn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn quản lý dự án 82.508.246(VND) NSNN xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý III/2013 Trọn gói Từ chuẩn bị đầu tư đến quyết toán
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 174.984.930(VND) NSNN xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý IV-tháng 1 năm 2015 Trọn gói 150 ngày
3 3 Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp 21.393.246(VND) NSNN xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 02 tháng
4 4 Xây lắp 7.657.106.057(VND) NSNN xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014-tháng 1 năm 2015 Trọn gói 150 ngày
5 5 Bảo hiểm thi công xây lắp công trình 21.154.739(VND) NSNN xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý IV năm 2014-tháng 1 năm 2015 Trọn gói 150 ngày + thời gian bảo hành
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Kiểm toán công trình 47.256.030(VND) NSNN xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý II/2015 Trọn gói 02 tháng
7 7 Chi phí di dời – tái lập lưới điện 608.032.082(VND) NSNN xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới) Chỉ định thầu Quý I năm 2014 - quý I năm 2015 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đầu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa nâng cấp đường Tam Tân (đoạn từ kênh thủy lợi 17 đến cầu Tân Thái) (được phê duyệt tại văn bản số 4770/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2014 của Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 14.809.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công 25.830.423(VND) Vốn đầu tư xây dựng các dự án nhỏ, cấp bách năm 2014- Nguồn vốn Ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói Kể thời điểm ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2 2 Bảo hiểm công trình xây dựng 25.830.423(VND) Vốn đầu tư xây dựng các dự án nhỏ, cấp bách năm 2014- Nguồn vốn Ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
3 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 321.847.066(VND) Vốn đầu tư xây dựng các dự án nhỏ, cấp bách năm 2014- Nguồn vốn Ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
4 4 Kiểm toán dự án hoàn thành 67.500.983(VND) Vốn đầu tư xây dựng các dự án nhỏ, cấp bách năm 2014- Nguồn vốn Ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày
5 5 Xây lắp 13.044.363.411(VND) Vốn đầu tư xây dựng các dự án nhỏ, cấp bách năm 2014- Nguồn vốn Ngân sách tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đầu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa lớn đường Nhị Bình 9 + 9A (được phê duyệt tại văn bản số 7477/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 4.473.602.663 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 84.359.991(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 03 tháng
2 2 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp 8.890.397(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 02 tháng
3 3 Xây lắp 3.358.594.474(VND) Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy I/2015 Trọn gói 03 tháng
4 4 Bảo hiểm thi công xây lắp công trình 6.717.189(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 03 tháng
5 5 Kiểm toán công trình 31.508.674(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Qúy II/2015 Trọn gói 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Thi công di dời tái lập lưới điện (XD+TB - thu hồi) 277.420.165(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 02 tháng
7 7 Tư vấn giám sát thi công di dời điện 7.562.336(VND) Ngân sách thành phố tập trung Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 02 tháng
8 8 Bảo hiểm thi công di dời điện 929.715(VND) Ngân sách thành phố tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy I/2015 Trọn gói 02 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường Tiểu học Qui Đức (được phê duyệt tại văn bản số 7997/QĐ-UBND ngày 24/06/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh); Tổng mức đầu tư: 68.998.305.187 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 142.871.160(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 60 ngày
2 2 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 50.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Qúy IV/2014 - Qúy I/2015 Trọn gói 30 ngày
3 3 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị 7.278.274(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2015 Trọn gói Theo hợp đồng
4 4 Gói thầu Xây lắp 50.111.010.329(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy I/2015 Theo đơn giá cố định 360 ngày
5 5 Gói thầu thiết bị 3.639.137.000(VND) Ngân sách thành phố Chào hàng cạnh tranh,Trong nước Qúy IV/2015 - Qúy I/2016 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm công trình 108.327.566(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 360 ngày
7 7 Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp 993.785.680(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy I/2015 Trọn gói 360 ngày
8 8 Tư vấn giám sát thi công gói thầu thiết bị 24.564.175(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Qúy IV/2015 - Qúy I/2016 Trọn gói 60 ngày
9 9 Kiểm toán công trình 207.505.502(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Qúy I/2016 Trọn gói 30 ngày
10 10 Tư vấn thử tĩnh tải cọc 333.671.776(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Qúy I/2015 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Nguyễn Văn Quá, Quận 12 (được phê duyệt tại văn bản số 4654/QĐ-SGTVT ngày 28/11/2014 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ); Tổng mức đầu tư: 163.190.803.727 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 TV1.NVQ Tư vấn khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công 357.287.940(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu 10/2014 Trọn gói 30 ngày
2 TV2.NVQ Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công 2.206.982.900(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước 11/2014 Trọn gói 30 ngày
3 TV3.NVQ Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC 97.156.995(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu 12/2014 Trọn gói 30 ngày
4 TV4.NVQ Tư vấn thẩm tra tổng dự toán 93.311.268(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu 12/2014 Trọn gói 30 ngày
5 TV5.NVQ Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ mời thầu 97.247.612(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu 10/2014 Trọn gói 30 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 TVGS.NVQ Tư vấn Giám sát thi công xây dựng 1.437.590.501(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước 1/2015 Trọn gói 240 ngày
7 XL1.NVQ Gói thầu xây lắp số 2: Km0+687.3-Km1+355.5 (Từ nút G4/N đến nút G4/I) 51.914.477.199(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước 1/2015 Theo đơn giá cố định 8 tháng
8 XL2.NVQ Gói thầu xây lắp số 2: Km0+687.3-Km1+355.5 (Từ nút G4/N đến nút G4/I) 37.240.660.089(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước 1/2015 Trọn gói 8 tháng
9 XL3.NVQ Gói thầu xây lắp số 3: Km1+383.1 -Km1+890.45 (Từ nút G4/J1 đến nút G4/J2) 34.354.348.788(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước 1/2015 Theo đơn giá cố định 8 tháng
10 CPK2.NVQ Thẩm tra phê duyệt quyết toán 245.456.782(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu 6/2015 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.851 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (được phê duyệt tại văn bản số 982/QĐ-UBND.HC ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp); Tổng mức đầu tư: 110.709.399.000 VND
Tên chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 ĐT2.1 Thi công xây dựng nền, mặt đường, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, dãy phân cách; Hệ thống thoát nước&cống kỹ thuật 62.643.080.000(VND) Vốn WB5 và vốn hợp pháp khác Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Năm 2014 Theo đơn giá cố định 300 ngày
2 ĐT2.2 Thi công hệ thống điện chiếu sáng 10.882.831.000(VND) Vốn WB5 và vốn hợp pháp khác Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I năm 2015 Theo đơn giá cố định 180 ngày
3 ĐT2.4 Di dời điện trung thế 950.000.000(VND) Vốn WB5 và vốn hợp pháp khác Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 02 tháng
4 ĐT2.6 Kiểm toán công trình 174.262.000(VND) Vốn WB5 và vốn hợp pháp khác Chỉ định thầu Năm 2015 Trọn gói 03 tháng
5 ĐT2.5 Bảo hiểm gói thầu ĐT2.1, ĐT2.2 170.061.000(VND) Vốn WB5 và vốn hợp pháp khác Chỉ định thầu Năm 2014 Trọn gói 22 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 
Sửa lần cuối:

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, làm mới hệ thống thoát nước đường Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận (được phê duyệt tại văn bản số 1036/QĐ-UBND ngày 24/09/2014 của Ủy Ban nhân dân Quận Phú Nhuận); Tổng mức đầu tư: 8.697.662.814 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Phú Nhuận

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Giám sát 170.117.459(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 150 ngày
2 2 Bảo hiểm 14.276.055(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 150 ngày
3 3 Kiểm toán 46.373.153(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 6/2015 Trọn gói 60 ngày
4 4 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 17.928.069(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 11/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Xây lắp 6.772.826.223(VND) Ngân sách Quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Tháng 12/2014 Theo đơn giá điều chỉnh 150 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Di dời công trình ngầm 100.000.000(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 30 ngày
7 7 Di dời trụ điện 220.000.000(VND) Ngân sách Quận Chỉ định thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Hẻm 80 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, tp.HCM (được phê duyệt tại văn bản số 3248/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 774.799.077 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây dựng 482.591.472(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
2 2 Giám sát 10.358.978(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
3 3 Bảo hiểm 946.258(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
4 4 Lựa chọn nhà thầu 1.391.722(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
5 5 Kiểm toán 5.454.586(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
6 6 Di dời trụ điện 100.000.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Hẻm 18 Nguyễn Nhữ Lãm, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM (được phê duyệt tại văn bản số 3246/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 773.172.772 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây dựng 548.294.258(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
2 2 Giám sát 11.684.599(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
3 3 Bảo hiểm 1.075.086(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
4 4 Lựa chọn nhà thầu 1.586.691(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
5 5 Kiểm toán 4.252.450(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
6 6 Di dời trụ điện 10.000.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa, nâng cấp hẻm 25 Bùi Cẩm Hổ, hẻm 45/9 Hòa Bình và đoạn hẻm 61 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM (được phê duyệt tại văn bản số 3242/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 2.177.796.467 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây dựng 1.294.801.369(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
2 2 Giám sát 28.527.067(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
3 3 Bảo hiểm 2.538.826(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
4 4 Lựa chọn nhà thầu 3.686.443(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
5 5 Kiểm toán 11.977.881(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
6 6 Di dời trụ điện 400.000.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, sửa chữa hẻm 213 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Tp.HCM (được phê duyệt tại văn bản số 3240/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 1.626.715.443 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây dựng 1.126.814.900(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
2 2 Giám sát 27.746.106(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
3 3 Bảo hiểm 2.209.441(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
4 4 Lựa chọn nhà thầu 3.018.847(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
5 5 Kiểm toán 11.452.077(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
6 6 Di dời trụ điện 50.000.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp và vốn huy động nhân dân đóng góp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư xây dựng cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà chứa rác, đường vào và cung cấp lắp đặt thiết bị cho khoa vệ tinh Bệnh viện Ung Bướu nằm trong khuôn viên Bệnh viện quận 2 (được phê duyệt tại văn bản số 3502/QĐ-UBND-TCKH ngày 11/08/2014 của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2); Tổng mức đầu tư: 4.614.985.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thiết bị 2.656.360.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 120 ngày
2 2 Giám sát lắp đặt thiết bị 17.930.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 120 ngày
3 3 Lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị 7.624.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
4 4 Kiểm toán 32.489.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
5 5 Xây dựng 1.194.873.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Trước 15/8/2014 Theo đơn giá 120 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát thi công xây dựng 31.401.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói 120 ngày
7 7 Lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng 4.027.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Trước 15/8/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu
8 8 Bảo hiểm công trình 2.390.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu Quý III/2014 Trọn gói Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa, nâng cấp hẻm 67 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.HCM (được phê duyệt tại văn bản số 3241/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 1.487.480.293 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây dựng 1.041.019.809(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
2 2 Giám sát 24.740.377(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
3 3 Bảo hiểm 2.041.215(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
4 4 Lựa chọn nhà thầu 2.846.899(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
5 5 Kiểm toán 8.181.142(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015
6 6 Di dời trụ điện 40.000.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu quý 2/2015 Trọn gói quý 2/2015

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trường tiểu học Nguyễn Trực (được phê duyệt tại văn bản số 65/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy Ban Nhân Dân huyện Nhà Bè); Tổng mức đầu tư: 14.178.050.000 VND
Tên chủ đầu tư Ủy Ban Nhân Dân huyện Nhà Bè

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 34.033.060(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 2 tháng
2 2 Lập HSMT và đánh giá HSDT lắp đặt thiết bị 4.627.229(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 2 tháng
3 3 Giám sát thi công xây lắp 265.397.271(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 8 tháng
4 4 Giám sát thi công lắp đặt thiết bị 10.882.857(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 3 tháng
5 5 Kiểm toán 64.878.757(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 3 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm 22.722.369(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói 8 tháng
7 7 Thiết bị 1.612.275.000(VND) Nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý I - II/2015 Trọn gói 3 tháng
8 8 Nén thử tĩnh cọc BTCT 104.742.677(VND) Nông thôn mới Chỉ định thầu Qúy IV/2014 Trọn gói 2 tháng
9 9 Xây lắp 10.199.819.002(VND) Nông thôn mới Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Qúy IV/2014 Trọn gói 8 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 8 (được phê duyệt tại văn bản số 9233/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy Ban Nhân dân Quận 8); Tổng mức đầu tư: 24.171.678.883 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 8

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 9 Xây dựng 17.917.917.159(VND) Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn xổ số kiến thiết Đấu thầu rộng rãi,Trong nước 2014-2015 Theo đơn giá cố định 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Hẻm 532 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (được phê duyệt tại văn bản số 3245/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú); Tổng mức đầu tư: 2.491.550.696 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Tân Phú

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây dựng 1.456.869.326(VND) Ngân sách TP phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý 3/2015 Trọn gói 90 ngày
2 2 Tư vấn giám sát 36.593.130(VND) Ngân sách TP phân cấp Chỉ định thầu Quý 3/2015 Trọn gói 90 ngày
3 3 Bảo hiểm công trình 2.856.607(VND) Ngân sách TP phân cấp Chỉ định thầu Quý 3/2015 Trọn gói 90 ngày
4 4 Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu 3.856.419(VND) Ngân sách TP phân cấp Chỉ định thầu Quý 2/2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Di dời cấp nước 187.000.000(VND) Ngân sách TP phân cấp Chỉ định thầu Quý 2/2015 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Xây dựng 340.000.000(VND) Ngân sách TP phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý 2/2015 Trọn gói 90 ngày
7 7 Tư vấn giám sát 5.000.000(VND) Ngân sách TP phân cấp Chỉ định thầu Quý 4/2015 Trọn gói 15 ngày
8 8 Bảo hiểm công trình 17.540.517(VND) Ngân sách TP phân cấp Chỉ định thầu Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa vừa Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Rạch Sâu 1 đến cầu Bến Cát 2 (từ Km 1894+172 đến Km1894+734), bên trái tuyến (được phê duyệt tại văn bản số 4758/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2014 của Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 3.490.221.602 VND
Tên chủ đầu tư Khu Quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công 6.174.187(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý I năm 2015 Trọn gói 45 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng công trình 71.543.495(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý II năm 2015 Trọn gói 36 ngày
3 3 Xây lắp 2.838.392.320(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách tập trung Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý II năm 2015 Trọn gói 36 ngày
4 4 Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 24.571.160(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý II năm 2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Bảo hiểm công trình xây dựng 5.584.972(VND) Vốn các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu, đường bộ năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách tập trung Chỉ định thầu rút gọn Quý II năm 2015 Trọn gói 36 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp đường bộ năm 2014 (được phê duyệt tại văn bản số 76/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của ỦỦy Ban Nhân Dân Quận 7); Tổng mức đầu tư: 7.512.301.539 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận 7

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 15.660.587(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt KQĐT
2 2 Tư vấn lập báo cáo cam kết bảo vệ môi trường 30.000.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý III, V/2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 148.601.566(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý IV/2014 - I/2015 Trọn gói 150 ngày
4 4 Tư vấn bảo hiểm công trình 11.876.635(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý IV/2014 - I/2015 Trọn gói 150 ngày
5 5 Tư vấn kiểm toán 53.922.000(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu Quý I/2015 Trọn gói 30 ngày
6 6 Xây lắp 5.524.016.412(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV/2014 - I/2015 Trọn gói 150 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh – Quận Bình Tân (được phê duyệt tại văn bản số 4688/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2014 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 241.997.496.229 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư Xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 106.060.543(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn Sau khi có kế hoạch ghi vốn khởi công Trọn gói 45 ngày
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục đường, thoát nước 1.396.720.069(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Sau khi có kế hoạch ghi vốn khởi công Trọn gói Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
3 3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục chiếu sáng 186.214.729(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn
Sau khi có kế hoạch ghi vốn khởi công Trọn gói Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
4 4 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình 474.880.439(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn Sau khi có kế hoạch ghi vốn khởi công Trọn gói 180 ngày
5 5 Tư vấn kiểm toán 517.755.309(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Sau khi nghiệm thu hoàn thành Trọn gói 180 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 7 Bảo dưỡng công trình 337.588.452(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng Trọn gói 360 ngày
7 8 Bảo hiểm công trình 337.588.452(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn Sau khi có kế hoạch ghi vốn khởi công Trọn gói Từ khi khởi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
8 9 Gói thầu xây lắp 1: xây dựng hạng mục đường, thoát nước. 135.397.687.784(VND) Ngân sách Thành phố
Đấu thầu rộng rãi,Trong nước
Sau khi có kế hoạch ghi vốn khởi công Theo đơn giá cố định 540 ngày
9 10 Gói thầu xây lắp 2: xây dựng hạng mục chiếu sáng 18.051.608.385(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Sau khi có kế hoạch ghi vốn khởi công Trọn gói 360 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng công trình cầu Kênh Xáng Ngang (được phê duyệt tại văn bản số 2655/QĐ-SGTVT ngày 10/07/2014 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 226.746.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư Xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 4 Tư vấn giám sát thi công công trình 1.947.946.648(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 Trọn gói 530 ngày
2 5 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp 99.860.192(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu Quý IV năm 2014 Trọn gói 60 ngày
3 10 Bảo hiểm công trình 513.860.334(VND) Ngân sách Thành phố
Chỉ định thầu
Quý IV năm 2014 Trọn gói 530 ngày
4 11 Kiểm toán, quyết toán 633.135.493(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý III năm 2016 Trọn gói 180 ngày
5 1 Gói thầu xây dựng công trình 152.017.378.649(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý IV năm 2014 Theo đơn giá điều chỉnh 530 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng đường vào kho công binh Quân khu (được phê duyệt tại văn bản số 1995/QĐ-BTL ngày 02/10/2014 của Bộ Tham mưu Quân khu 7); Tổng mức đầu tư: 5.691.227.912 VND
Tên chủ đầu tư Bộ Tham mưu Quân khu 7

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu 5.159.940(VND) NSĐP Chỉ định thầu Tháng 9/2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Giám sát thi công xây dựng 122.405.244(VND) NSĐP Chỉ định thầu Tháng 10/2014 Trọn gói Theo thời gian TC
3 3 Chi phí bảo hiểm công trình 10.272.103(VND) NSĐP
Chỉ định thầu
Tháng 10/2014 Trọn gói Theo thời gian TC
4 4 Chi phí kiểm toán 38.250.743(VND) NSĐP Chỉ định thầu Tháng 12/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Thi công công trình 4.777.722.240(VND) NSĐP Đấu thầu hạn chế,Trong nước Tháng 11/2014 Theo đơn giá cố định 02 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Phủ xanh tại khu đất ven kênh dọc theo đường Võ Văn Kiệt (được phê duyệt tại văn bản số 5060/QĐ-SGTVT ngày 13/11/2014 của Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh); Tổng mức đầu tư: 1.097.759.356 VND
Tên chủ đầu tư Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Giám sát 20.040.581(VND) Nguồn dự phòng lĩnh vực công viên cây xanh năm 2014 Chỉ định thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
2 2 Xây lắp 976.160.806(VND) Nguồn dự phòng lĩnh vực công viên cây xanh năm 2014 Chỉ định thầu rút gọn Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
3 3 Kiểm toán 7.800.384(VND) Nguồn dự phòng lĩnh vực công viên cây xanh năm 2014
Chỉ định thầu rút gọn
Quý IV/2014 Trọn gói 20 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường từ cầu Rạch Cây Khô đến kênh 12 thị trấn U Minh, huyện U Minh (được phê duyệt tại văn bản số 1714/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh Cà Mau); Tổng mức đầu tư: 32.425.673.541 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng huyện U Minh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Khảo sát phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công 242.441.210(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 4/2014 Trọn gói 20 ngày
2 2 Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 278.897.555(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 4/2014 Trọn gói 45 ngày
3 3 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục đường 16.412.078(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn - Trọn gói Theo quy định
4 4 Thẩm tra dự toán hạng mục 16.044.644(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn - Trọn gói Theo quy định
5 5 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục cầu 18.835.357(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 4/2014 Trọn gói 30 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Thẩm tra dự toán hạng mục cầu 18.358.330(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 1/2014 Trọn gói 20 ngày
7 7 Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT 65.291.745(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 1/2015 Trọn gói 60 ngày
8 8 Giám sát thi công xây dựng 519.741.321(VND) NSNN Đấu thầu rộng rãi,Trong nước Quý 1/2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
9 9 Kiểm toán vốn đầu tư 52.281.061(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 1/2016 Trọn gói 90 ngày
10 10 Thi công xây dựng đường và các cầu trên tuyến 24.275.633.879(VND) NSNN Đấu thầu rộng rãi,Trong nướcn Quý 1/2015 Theo đơn giá điều chỉnh 360 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
11 11 Bảo hiểm công trình đường 51.440.843(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 1/2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp
12 12 Bảo hiểm công trình cầu 101.910.411(VND) NSNN Chỉ định thầu rút gọn Quý 1/2015 Trọn gói Theo hợp đồng xây lắp

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng đường KP3-02 (được phê duyệt tại văn bản số 7493/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn); Tổng mức đầu tư: 2.077.928.716 VND
Tên chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí lựa chọn nhà thầu 4.403.651(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói 2 tháng
2 2 Chi phí thẩm định kết quả chọn thầu 1.000.000(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước Quý IV/2014 Trọn gói