Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 12 - 2014 | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Kế hoạch Đấu Thầu - Ngân sách nhà nước - 12 - 2014

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Mở rộng nâng cấp đường Phan Văn Trị (đoạn từ Cầu Hang Trong đến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi) - Quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh – Tp.HCM (được phê duyệt tại văn bản số 4634/QĐ-SGTVT ngày 27/10/2014 của Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM);Tổng mức đầu tư: 189.377.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Khu quản lý giao thông đô thị số 3

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn khảo sát bước TKBVTC 200.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
2 02 Tư vấn thiết kế BVTC 470.278.358(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
3 03 Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 72.270.402(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 60 ngày
4 04 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (cho các gói thầu đấu thầu) 66.901.273(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 180 ngày
5 05 Tư vấn khảo sát, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác thu hồi đất 75.359.976(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Tư vấn giám sát thi công 707.749.570(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 360 ngày
7 07 Rà phá bom mìn, vật nổ 51.440.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
8 08 Bảo hiểm công trình xây dựng 152.247.781(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 360 ngày
9 09 Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt 889.402.726(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 270 ngày
10 10 Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án 432.578.403(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2016 Trọn gói 180 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Xây dựng phần cầu 20.700.493.583(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015 Theo đơn giá cố định 360 ngày
2 12 Xây dựng phần đường + chiếu sáng + cây xanh 21.612.164.045(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015 Theo đơn giá cố định 360 ngày
3 13 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC (hạng mục nâng cao lưới điện cao thế 110KV) 410.902.378(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 60 ngày
4 14 Tư vấn thẩm tra TK và dự toán (hạng mục nâng cao lưới điện cao thế 110KV) 23.235.924(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 15 Tư vấn giám sát thi công (hạng mục nâng cao lưới điện cao thế 110KV) 139.019.198(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 90 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 16 Thi công xây lắp (hạng mục nâng cao lưới điện cao thế 110KV) 5.104.354.898(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới trụ sở ủy ban nhân dân xã , nhà ăn hóa xã và 5 phòng chức năng xã Phú Thuận (được phê duyệt tại văn bản số 188/QĐ-SXD ngày 31/10/2014 của Sở xây dựng);Tổng mức đầu tư: 13.549.669.200 VND
Tên chủ đầu tư ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 34.109.890(VND) - Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 60 ngày
2 2 giám sát thi công công trình 265.996.415(VND) - Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 400 ngày
3 3 kiểm toán 56.430.000(VND) - Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ 2015 Trọn gói 60 ngày
4 4 Thử tĩnh cọc 40.443.234(VND) - Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 5 Rà phá bom mìn 53.930.800(VND) - Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 30 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Bảo hiểm công trình 20.243.258(VND) - Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói theo hợp đồng xây lắp
7 7 Xây dựng ccs hạng mục công trình 11.549.791.044(VND) - Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 400 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp tuyến đường liên ấp Bùi Chu - Phú Sơn và mương kiên cố ra phía quốc lộ 1A(được phê duyệt tại văn bản số 4535/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Trảng Bom);Tổng mức đầu tư: 4.060.103.313 VND
Tên chủ đầu tư Ban QLDA Huyện Trảng Bom

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT đánh giá HSDT 6.618.999(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 5 ngày
2 2 Thẩm tra HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu 3.309.500(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 5 ngày
3 3 Giám sát thi công xây dựng 84.789.381(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói theo tiến độ xây dựng
4 4 Bảo hiểm công trình 6.949.950(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói theo tiến độ của gói thầu
5 5 Xây dựng công trình 3.375.689.636(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây mới cầu qua Kênh Đông (được phê duyệt tại văn bản số 16504/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 321.083.700 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý xây dựng NTM xã Phước Thạnh.

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí di dời trụ điện 15.000.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 15 ngày
2 2 Chi phí lập HSMT 2.321.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 15 ngày
3 3 Chi phí đánh giá HSDT 2.321.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 25 ngày
4 4 Giám sát thi công xây dựng công trình 59.469.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 – Quý I/2015 Trọn gói 90 ngày
5 5 Xây lắp 2.321.213.000(VND) vốn tp phấn cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 90 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Kiểm toán công trình 22.604.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ I/2015 Trọn gói 30 ngày
7 7 Bảo hiểm công trình 13.347.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 – Quý I/2015 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trường trung học cơ sở An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (được phê duyệt tại văn bản số 3459/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND thành phố Cần Thơ);Tổng mức đầu tư: 47.857.906.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án quận Ninh Kiều

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 862.983.000(VND) Ngân sách Nhà nước Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 60 ngày
2 2 Tư vấn thẩm định giá thiết bị 10.000.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2016 Trọn gói 30 ngày
3 3 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng 76.687.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 90 ngày
4 4 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị 10.569.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2016 Trọn gói 90 ngày
5 5 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 2.000.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 90 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát thi công xây dựng 2.000.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 90 ngày
7 7 Thi công xây dựng công trình (các hạng mục công trình) 35.513.906.000(VND) Ngân sách Nhà nước Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 540 ngày
8 8 Cung cấp và lắp đặt thiết bị 3.682.635.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2016 Trọn gói 90 ngày
9 9 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 725.348.000(VND) Ngân sách Nhà nước Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 540 ngày
10 10 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 24.858.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2016 Trọn gói 90 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Tư vấn thử tải tĩnh cọc (08 tim) 428.197.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 30 ngày
2 12 Tư vấn định vị, cắm ranh mốc công trình 12.000.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 10 ngày
3 13 Bảo hiểm công trình và thiết bị 74.341.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2015 Trọn gói 540 ngày
4 14 Tư vấn kiểm toán 162.096.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2016 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp, mở rộng đường Đinh Văn Ước (được phê duyệt tại văn bản số 14211/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh); Tổng mức đầu tư: 38.038.156.720 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Lập bản vẽ thu hồi đất 300.000.000(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 20 ngày
2 02 Kiểm toán công trình 120.879.374(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2015 Trọn gói 60 ngày
3 03 Bảo hiểm công trình 46.389.444(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 270 ngày
4 04 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 42.035.407(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 30 ngày
5 05 giám sát thi công xây dựng 494.198.626(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 270 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6.1 Khảo sát và thiết kế di dời lưới điện 314.982.576(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 30 ngày
7 6.2 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công lưới điện 18.169.923(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 30 ngày
8 6.3 giám sát thi công xây dựng lưới điện 115.793.987(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 120 ngày
9 6.4 Thi công xây dựng lưới điện 4.120.686.808(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 120 ngày
10 7 Xây dựng công trình 18.512.212.762(VND) Ngân sách huyện (Nguồn vốn nông thôn mới) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 270 ngày

Trích từ báo đầu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng bê tông nhựa nóng đường từ nhà ông Ngào, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (được phê duyệt tại văn bản số 2440/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát); Tổng mức đầu tư: 4.123.546.689 VND
Tên chủ đầu tư Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 8.008.676(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV năm 2014 và Quý I năm 2015 Trọn gói 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
2 2 Chi phí xây lắp 4.004.337.559(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Theo thời gian 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
3 3 Chi phí tư vấn giám sát thi công xây lắp 102.591.128(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
4 4 Chi phí bảo hiểm công trình 8.609.326(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
ĐTXD cảng Tân cảng Hiệp Phước (được phê duyệt tại văn bản số 1252/QĐ-TCHP-DA ngày 24/11/2014 của Công ty cổ phần Cảng Tân cảng Hiệp Phước); Tổng mức đầu tư: 138.135.359.588 VND
Tên chủ đầu tư Công ty cổ phần Cảng Tân cảng Hiệp Phước

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Xây lắp cầu cản phân đoạn 6,7 59.170.568.726(VND) vốn vay và vốn tự có Đấu thầu hạn chế,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ tháng 11,12/2014 Theo đơn giá cố định 210 ngày
2 2 Cung cấp cọc bê tông DƯL phân đoạn 6,7 25.250.907.990(VND) vốn vay và vốn tự có Đấu thầu hạn chế,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ tháng 11,12/2014 Theo đơn giá cố định 120 ngày
3 3 Cung cấp đệm va phân đoạn 6,7 5.966.400.000(VND) vốn vay và vốn tự có Mua sắm trực tiếp,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ tháng 11,12/2014 Trọn gói 120 ngày
4 4 cung cấp ray cẩu phân đoạn 6,7 1.947.228.800(VND) vốn vay và vốn tự có Mua sắm trực tiếp,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ tháng 11,12/2014 Trọn gói 105 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp tuyến đường liên ấp Bùi Chu - Phú Sơn và mương kiên cố ra phía quốc lộ 1A (được phê duyệt tại văn bản số 4535/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Trảng Bom); Tổng mức đầu tư: 4.060.103.313 VND
Tên chủ đầu tư ban QLDA Huyện Trảng Bom

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT đánh giá HSDT 6.618.999(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 5 ngày
2 2 Thẩm tra HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu 3.309.500(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 5 ngày
3 3 Giám sát thi công xây dựng 84.789.381(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói theo tiến độ xây dựng
4 4 Bảo hiểm công trình 6.949.950(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói theo tiến độ của gói thầu
5 5 Xây dựng công trình 3.375.689.636(VND) ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy IV/2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đầu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa nâng cấp đường Cầu Giây (được phê duyệt tại văn bản số 16505/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi; Tổng mức đầu tư: 4.963.941.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý xây dựng NTM xã Hòa Phú.

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT 2.427.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 15 ngày
2 2 Chi phí đánh giá HSDT 2.427.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 20 ngày
3 3 Giám sát thi công xây dựng công trình 62.180.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
4 4 Xây lắp 2.427.004.000(VND) vốn tp phấn cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 90 ngày
5 5 Di dời trụ điện 30.000.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 -I/2015 Trọn gói 15 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Kiểm toán công trình 23.982.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 15 ngày
7 7 Bảo hiểm công trình 5.218.000(VND) vốn tp phấn cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng tuyến đường gom phía tây Quốc lộ 13, Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (được phê duyệt tại văn bản số 2365/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND thị xã Bến Cát); Tổng mức đầu tư: 3.237.139.077 VND VND
Tên chủ đầu tư UBND thị xã Bến Cát

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 6.233.128(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV năm 2014 và Quý I năm 2015 Trọn gói 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
2 2 Chi phí xây lắp 3.116.563.618(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 - 2015 Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
3 3 Chi phí tư vấn giám sát thi công xây lắp 79.846.360(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
4 4 Chi phí bảo hiểm công trình 6.700.612(VND) Vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 - 2015 Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trường THCS Long Đức và Đường vào trường THCS Long Đức ( Giai Đoạn 1) (được phê duyệt tại văn bản số 5300/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND huyện Long Thành); Tổng mức đầu tư: 51.858.545.242 VND
Tên chủ đầu tư Ban QLDA huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Giám sát thi công xây dựng 423.075.813(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 240 ngày
2 2 Lập HSMT thi công xây dựng 17.444.281(VND) NS huyện Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 30 ngày
3 3 thẩm định HSMT xây lắp 8.722.141(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 30 ngày
4 4 Đánh giá HSDT thi công xây dựng 17.444.281(VND) NS huyện Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 30 ngày
5 5 Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp 8.722.141(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 10 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Giám sát lắp đặt thiết bị 25.528.827(VND) NS huyện Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
7 7 Lập HSYC thiết bị 3.782.049(VND) NS huyện Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 30 ngày
8 8 Đánh giá HSĐT thiết bị 3.782.409(VND) NS huyện Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 30 ngày
9 9 Thẩm định HSYC thiết bị 1.891.024(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 10 ngày
10 10 Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị 1.891.024(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 10 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Thẩm định giá thiết bị 18.910.242(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 15 ngày
2 12 thiết bị bàn ghế (tạm tính) 1.500.000.000(VND) NS huyện Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
3 13 Thiết bị vi tính, âm thanh (tạm tính) 1.250.000.000(VND) NS huyện Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
4 14 Thiết bị thực hành thí nghiệm và dạy học (tạm tính) 559.000.000(VND) NS huyện Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
5 15 Thiết bị PCCC (Tạm tính) 473.048.400(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 16 Bảo hiểm công trình 36.632.990(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói Theo tiến độ gói thầu xây lắp và hết thời hạn bảo hành
7 17 Kiểm toán 140.400.858(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
8 18 Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình 137.882.674(VND) NS huyện Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói Theo tiến độ gói thầu xây lắp
9 19 Xây lăp 17.444.281.086(VND) NS huyện Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014 Trọn gói 240 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới Trường mầm non Long Sơn(được phê duyệt tại văn bản số 706/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy Ban nhân dân Quận 9);Tổng mức đầu tư: 49.429.339.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 9

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp 75.858.076(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 - Quý I/2015 Trọn gói 60 ngày
2 2 Lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị 7.497.869(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 60 ngày
3 3 Lập HSMT, đánh giá HSDT giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 15.922.238(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 - Quý I/2015 Trọn gói 60 ngày
4 4 Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị 729.684.463(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý IV/2014 - Quý I/2015 Trọn gói từ khi khởi công đến nghiệm thu
5 5 Xây lắp công trình (bao gồm lắp đặt hệ thống PCCC - chống sét) 32.768.067.343(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý IV/2014 - Quý I/2015 Trọn gói 12 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Thiết bị trường học 2.612.497.800(VND) Ngân sách Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 - Quý II/2015 Trọn gói 02 tháng
7 7 Bảo hiểm công trình 74.299.187(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 - Quý I/2015 Trọn gói Theo công trình
8 8 Chi phí thử tĩnh cọc 160.000.000(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 - Quý I/2015 Trọn gói 45 ngày
9 9 Kiểm toán 164.152.087(VND) Ngân sách Thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 - Quý IV/2015 Trọn gói 45 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đầu tư hoàn chỉnh Trường THCS Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (được phê duyệt tại văn bản số 8372/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch); Tổng mức đầu tư: 37.928.914.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch.

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Gói thầu số 01 gói thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổng dự toán 6.000.000(VND) Ngân sách huyện Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói Tối đa 15 ngày
2 2 Gói thầu số 02 gói thầu tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá HSDT tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổng dự toán 2.000.000(VND) Ngân sách huyện Tự thực hiện,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói Tối đa 15 ngày
3 3 Gói thầu số 03 gói thầu tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổng dự toán thẩm định giá thiết bị 774.735.118(VND) Ngân sách huyện Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói Tối đa 30 ngày
4 4 Gói thầu số 04 gói thầu tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổng dự toán 96.090.233(VND) Ngân sách huyện Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói Tối đa 15 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới Trường Mầm non 1A (được phê duyệt tại văn bản số 194/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình); Tổng mức đầu tư: 19.171.832.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Lập dự án đầu tư 103.133.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2013 Trọn gói 6 tháng
2 02 Khảo sát địa chất 78.685.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2013 Theo đơn giá cố định 1 tháng
3 03 Đo vẽ hiện trạng vị trí cao độ 8.523.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2013 Theo đơn giá cố định 1 tháng
4 04 Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán 407.936.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2013 Trọn gói 6 tháng
5 05 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán 52.796.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2013 Trọn gói 6 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần Xây lắp 43.173.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2014 Trọn gói Từ khi lý hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
7 07 Giám sát thi công xây lắp 341.372.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2014 Trọn gói 12 tháng
8 08 Bảo hiểm công trình 39.698.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2014 Trọn gói 12 tháng
9 09 Xây lắp 13.499.839.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II/2014 Trọn gói 12 tháng
10 10 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá sơ dự thầu phần thiết bị 6.829.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Thiết bị 2.379.333.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 105 ngày
2 12 Giám sát lắp đặt thiết bị 16.060.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I/2015 Trọn gói 105 ngày
3 13 Kiểm toán 84.356.000(VND) Ngân sách thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói 90 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng phòng khám chính sách phường Linh Xuân, quận Thủ Đức(được phê duyệt tại văn bản số 8524/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND quận Thủ Đức); Tổng mức đầu tư: 11.991.977.764 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lựa chọn nhà thầu (xây dựng; thiết bị) 34.320.495(VND) Nguồn đóng góp của Bệnh viện Quận và Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 45 ngày
2 02 Tư vấn giám sát (xây dựng; thiết bị) 251.546.371(VND) Nguồn đóng góp của Bệnh viện Quận và Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 240 ngày
3 03 Kiểm toán quyết toán 44.352.000(VND) Nguồn đóng góp của Bệnh viện Quận và Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 04 Bảo hiểm công trình (xây dựng; thiết bị) 22.438.963(VND) Nguồn đóng góp của Bệnh viện Quận và Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 240 ngày
5 05 Cung cấp và lắp đặt thiết bị 1.029.524.400(VND) Nguồn đóng góp của Bệnh viện Quận và Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 90 ngày
6 06 Thi công xây dựng công trình 9.307.347.065(VND) Nguồn đóng góp của Bệnh viện Quận và Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 240 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Duy tu, sửa chữa kè đá trung tâm xã Thạnh An (được phê duyệt tại văn bản số 1184/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy Ban nhân dân huyện Cần Giờ);Tổng mức đầu tư: 14.000.000.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Cần Giờ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp 32.133.461(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu
2 2 Xây lắp 11.705.760.782(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 08 tháng
3 3 Chi phí giám sát xây dựng 237.374.467(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 08 tháng
4 4 Bảo hiểm công trình 118.205.231(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 08 tháng + 12 tháng bảo hành
5 5 Chi phí kiểm toán 63.863.800(VND) Ngân sách Thành phố phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trường Mầm non India Grandi, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức(được phê duyệt tại văn bản số 8528/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND quận Thủ Đức);Tổng mức đầu tư: 39.741.138.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lựa chọn nhà thầu (lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn giám sát; thi công xây dựng công trình; thiết bị) 127.569.336(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 60 ngày
2 02 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 680.893.285(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 90 ngày
3 03 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 87.489.081(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 04 Tư vấn giám sát (xây dựng; thiết bị) 598.632.442(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 3 năm 2015 Trọn gói 360 ngày
5 05 Kiểm toán quyết toán 141.570.000(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2016 Trọn gói 60 ngày
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Bảo hiểm công trình xây dựng (xây dựng; thiết bị) 59.180.133(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2015 Trọn gói 360 ngày
7 07 Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ bản, máy móc, điện tử 3.405.912.579(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 1 năm 2016 Trọn gói 90 ngày
8 08 Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC 825.000.000(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2015 Trọn gói 90 ngày
9 09 Thữ tỉnh tải cọc 99.285.137(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
10 10 Thi công xây dựng công trình + lán trại 25.612.746.000(VND) Ngân sách tập trung Thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3 năm 2015 Trọn gói 360 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Sửa chữa lớn đường song hành đường sắt (đoạn Cá Sấu Hoa Cà đến ga Bình Triệu), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (được phê duyệt tại văn bản số 8526/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND quận Thủ Đức); Tổng mức đầu tư: 8.384.706.657 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình 17.591.610(VND) Nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu đường bộ; Nguồn vốn Quận cân đối (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 45 ngày
2 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 166.924.832(VND) Nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu đường bộ; Nguồn vốn Quận cân đối (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 180 ngày
3 03 Kiểm toán quyết toán 59.157.120(VND) Nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu đường bộ; Nguồn vốn Quận cân đối (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 3-:-4 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 04 Bảo hiểm công trình xây dựng 13.030.822(VND) Nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu đường bộ; Nguồn vốn Quận cân đối (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 180 ngày
5 05 Thi công xây dựng công trình 6.515.411.068(VND) Nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu đường bộ; Nguồn vốn Quận cân đối (Thành phố phân cấp) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 180 ngày
6 06 Đảm bảo giao thông 65.154.111(VND) Nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa vừa cầu đường bộ; Nguồn vốn Quận cân đối (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 180 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng trụ sở Công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (được phê duyệt tại văn bản số 8529/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND quận Thủ Đức); Tổng mức đầu tư:2.508.196.723 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình 7.026.168(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 45 ngày
2 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 54.791.601(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày
3 03 Kiểm toán quyết toán 17.691.520(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2-:3 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 04 Bảo hiểm công trình xây dựng 4.378.324(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày
5 05 Thi công xây dựng công trình 2.105.765.492(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới trạm y tế phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (được phê duyệt tại văn bản số 8530/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 UBND quận Thủ Đức); Tổng mức đầu tư:3.453.094.956 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình 9.631.488(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 45 ngày
2 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 75.108.458(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày
3 03 Kiểm toán quyết toán 24.309.120(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2-:3 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 04 Bảo hiểm công trình xây dựng 6.001.817(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày
5 05 Thi công xây dựng công trình 2.886.588.397(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng thêm 08 phòng làm việc trụ sở Ủy ban nhân dân phường Linh Trung, quận Thủ Đức (được phê duyệt tại văn bản số 8523/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 UBND quận Thủ Đức); Tổng mức đầu tư: 2.199.221.789 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình 6.555.595(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 45 ngày
2 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 51.121.969(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày
3 03 Kiểm toán quyết toán 15.488.000(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 2-:3 năm 2015 Trọn gói 30 ngày
4 04 Bảo hiểm công trình xây dựng 4.085.089(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày
5 05 Thi công xây dựng công trình 1.964.733.215(VND) Ngân sách Quận (Thành phố phân cấp) Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 1 năm 2015 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp chống ngập, đảm bảo giao thông, chỉnh trang các tuyến hẻm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa B(được phê duyệt tại văn bản số 13664/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân);Tổng mức đầu tư: 48.834.667.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát địa hình lập TKBVTC 447.578.663(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 02 tháng
2 2 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán 427.041.791(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 02 tháng
3 3 tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 40.473.262(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 01 tháng
4 4 tư vấn thẩm tra tổng dự toán 38.705.979(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 01 tháng
5 5 tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 58.768.575(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói từ khi ký HĐ đến khi có KQĐT
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn đấu thầu gói thầu TVGS gói thầu xây lắp 32.000.000(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói từ khi ký HĐ đến khi có KQĐT
7 7 Tư vấn giám sát thi công xây lắp gói thầu xây lắp 789.042.611(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
8 8 kiểm toán 148.353.532(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2016 Trọn gói 02 tháng
9 9 bảo hiểm xây lắp 78.223.660(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
10 1 Xây lắp 1 (phường Bình Trị Đông) 14.081.970.579(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 2 Xây lắp 2 (phường Bình Hưng Hòa B - KP 1-5-6 13.559.335.547(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
2 3 Xây lắp 3 (phường Bình Hưng Hòa B - KP2-3-4-7-8-9-10 12.252.760.396(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (được phê duyệt tại văn bản số Số 644a/QĐ-XSKT ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh);Tổng mức đầu tư: 353.855.487.000 VND
Tên chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Láng vữa nền từ lầu 4 đến lầu 16. 2.377.733.201(VND) Vốn ứng trước của khách hàng Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày
2 01 Láng vữa nền từ lầu 4 đến lầu 16. 2.377.733.201(VND) Vốn ứng trước của khách hàng Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý IV/2014 Trọn gói 30 ngày

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nạo vét rạch Nhà việt - xã Bình Mỹ - huyện Củ Chi- TP HCM (được phê duyệt tại văn bản số 16988/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của ủy ban nhân dân huyện Củ Chi);Tổng mức đầu tư: 14.175.618.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Mỹ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 giám sát thi công xây dựng công trình 165.802.000(VND) vốn tp phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 - QUÝ I/2015 Trọn gói 6 tháng
2 2 bảo hiểm công trình xây dựng 51.838.000(VND) vốn tp phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quý iv/2014 - quý i/2015 Trọn gói 6 tháng
3 3 lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu xây lắp 22.490.000(VND) vốn tp phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 - QUÝ I/2015 Trọn gói 60 ngày
4 4 Kiểm toán 47.050.000(VND) vốn tp phân cấp Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ III/2015 Trọn gói 20 ngày
5 5 xây lắp 7.975.084.000(VND) vốn tp phân cấp Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 - QUÝ I/2015 Trọn gói 6 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
sửa chữa cải tạo chợ An Nhơn (được phê duyệt tại văn bản số 9640/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp);Tổng mức đầu tư: 834.319.693 VND
Tên chủ đầu tư ban quản lý chơ An Nhơn

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 xây lắp 706.908.734(VND) nguồn quỹ phát triển hoạt động động sự nghiệp của đơn vị Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 75 ngày
2 2 giám sát thi công phần xây lắp 18.577.562(VND) nguồn quỹ phát triển hoạt động động sự nghiệp của đơn vị Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 75 ngày
3 3 Bảo hiểm công trình 1.413.818(VND) nguồn quỹ phát triển hoạt động động sự nghiệp của đơn vị Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ IV/2014 Trọn gói 75 ngày
4 4 Kiểm toán 6.976.087(VND) nguồn quỹ phát triển hoạt động động sự nghiệp của đơn vị Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ QUÝ III/2015 Trọn gói 120 ngày

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Xây dựng mới trường mầm non phường An Lạc A(được phê duyệt tại văn bản số 13461/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân);Tổng mức đầu tư: 17.915.362.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 01 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 335.400.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy II/2014 Trọn gói 03 tháng
2 02 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công 21.741.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói 01 tháng
3 03 Chi phí thẩm tra dự toán 21.108.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói 01 tháng
4 04 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 35.566.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói Từ lúc ký hợp đồng đến khi có quyết định kết quả đấu thầu
5 05 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT mua sắm Trang thiết bị 9.625.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy I/2015 Trọn gói Từ lúc ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt kết quả đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 06 Tư vấn giám sát thi công xây lắp 277.354.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói 12 tháng
7 07 Tư vấn giám sát thi công mua sắm Trang thiết bị 22.636.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy I/2015 Trọn gói 03 tháng
8 08 Tư vấn bảo hiểm xây lắp 22.163.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói 12 tháng
9 09 Tư vấn bảo hiểm thiết bị 7.042.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy I/2015 Trọn gói 03 tháng
10 10 Kiểm toán công trình 80.242.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói 03 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 11 Chi phí thử tải tĩnh cọc 50.000.000(VND) Ngân sách thành phố Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói 01 tháng
2 12 Trang thiết bị 3.353.498.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy I/2015 Trọn gói 03 tháng
3 13 Xây lắp 10.553.811.000(VND) Ngân sách thành phố Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Qúy III/2014 Trọn gói 12 tháng

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Đường Phước Khánh (từ UBX đến chợ Phước Khánh), huyện Nhơn Trạch(được phê duyệt tại văn bản số 7767/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch);Tổng mức đầu tư: 6.482.025.000 VND
Tên chủ đầu tư Ủy ban nhân dân xã Phước Khánh

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 Gói thầu số 01 Gói thầu xây lắp 5.616.280.000(VND) Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã + xã hội hóa Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói 150 ngày
2 Gói thầu số 02 Gói thầu tư vấn giám sát 28.213.551(VND) Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã + xã hội hóa Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói Theo thời gian thi công gói thầu số 01
3 Gói thầu số 03 Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01 14.866.625(VND) Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã + xã hội hóa Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói 50 ngày
4 Gói thầu số 04 Gói thầu Bảo hiểm công trình 12.075.004(VND) Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã + xã hội hóa Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý I năm 2015 Trọn gói Từ khi khởi công công trình đến lúc nghiệm thu hết bảo hành

Trích từ báo đấu thầu.
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Nâng cấp chống ngập, đảm bảo giao thông, chỉnh trang các tuyến hẻm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa B (được phê duyệt tại văn bản số 13664/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân);Tổng mức đầu tư: 48.834.667.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Tư vấn khảo sát địa hình lập TKBVTC 447.578.663(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 02 tháng
2 2 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán 427.041.791(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 02 tháng
3 3 tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 40.473.262(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 01 tháng
4 4 tư vấn thẩm tra tổng dự toán 38.705.979(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2015 Trọn gói 01 tháng
5 5 tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 58.768.575(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói từ khi ký HĐ đến khi có KQĐT
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
6 6 Tư vấn đấu thầu gói thầu TVGS gói thầu xây lắp 32.000.000(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói từ khi ký HĐ đến khi có KQĐT
7 7 Tư vấn giám sát thi công xây lắp gói thầu xây lắp 789.042.611(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
8 8 kiểm toán 148.353.532(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí II/2016 Trọn gói 02 tháng
9 9 bảo hiểm xây lắp 78.223.660(VND) ngân sách quận Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
10 1 Xây lắp 1 (phường Bình Trị Đông) 14.081.970.579(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 2 Xây lắp 2 (phường Bình Hưng Hòa B - KP 1-5-6 13.559.335.547(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng
2 3 Xây lắp 3 (phường Bình Hưng Hòa B - KP2-3-4-7-8-9-10 12.252.760.396(VND) ngân sách quận Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ quí III-IV/2015 Trọn gói 05 tháng

Trích từ báo đấu thầu
 

nguyenhoangdung

Thành viên chính thức
10/5/13
1.309
1
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố(được phê duyệt tại văn bản số 190/QĐ-SKHĐT ngày 09/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ);Tổng mức đầu tư: 1.798.217.000 VND
Tên chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 1 Thi công xây dựng công trình 1.564.965.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
2 2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 40.720.000(VND) Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Năm 2014-2015 Trọn gói 60 ngày
3 3 Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xu