Khuynh hướng công nghệ xây dựng năm 2019 | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Khuynh hướng công nghệ xây dựng năm 2019

honghacivil

Thành viên cơ bản
28/12/18
3
0
Mấy vị nghiện BIM sướng tê người chân không chạm đất khi đọc tin này nhỉ, nhưng hãy vui lòng ngồi bẹp xuống mặt đất giùm, vì BIM đòi hỏi cơ sở dữ liệu, mà cơ sở dữ liệu thì ở Việt Nam gọi là pó tay.
 

Thiết kế Website bởi VINASOFT