Mô hình doanh nghiệp Holding

dautuhieuqua

Thành viên cơ bản
16/8/17
18
2
Công ty Holding (Holding Company) là công ty nắm giữ. Trong luật doanh nghiệp 2015 đều không đề cập gì về loại hình công ty này vì bản chất đây không phải là một loại hình công ty mà là một cách thức quản lý vốn của các nhà đầu tư trong công ty. Trong chương VIII điều 188 luật doanh nghiệp 2014 có nói: “Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.”

Mời mọi người xem thêm ở đây

tuduytaichinh.com/mo-hinh-cong-ty-holding-la-gi/

tham khảo

simpletechinvestment.com/vi/