Những sáng tạo cải tiến thiết thực đáng trân trọng !

banhbeo

Thành viên cơ bản
điểm
1.391
Người khởi tạo #1
Thông thường, 2 người cùng xúc cát hất lên chiếc công nông, để được đầy xe phải mất thời gian khoảng 15 phút, mới chiếc máy xúc tự chế này, chỉ chưa đầy 2 phút chiếc xe đầy cát đã có thể di chuyển. Năng suất công việc tăng lên từ 6- 8 lần vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức, nhân lực… Chiếc máy xúc là sáng tạo rất thiết thực trong di chuyển các vật liệu xây dựng.


Người nông dân sáng tạo ra chiếc máy xúc này hoàn toàn bằng công sức, tiền của, phương tiện của mình với các loại thiết bị đơn giản, chủ yếu là tận dụng các thiết bị cũ, nguyên vật liệu tự chế, tái sử dụng, với kỹ thuật cơ khí thấp ... cần được nhân rộng, phổ biến trong xã hội để người dân giảm bớt được gánh nặng công việc.Nhà nước, các cấp chính quyền cần tạo điều kiện cho dân tiếp cận các nguồn vốn, các chính sách… phải thành lập các hội sáng chế, các CLB sáng chế tại các địa phương, từ xã đến tỉnh để thúc đẩy hơn nữa sự sáng tạo của người dân.

Nguồn: sưu tầm, nhưng hiệu chỉnh cho phù hợp nội dung diễn đàn.
 
Top