QCVN 17:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

QCVN 17:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

banhbeo

Thành viên chính thức
28/9/15
566
15
QCVN 17:2018/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities
Lời nói đầu
QCVN 17:2018/BXD do Viện Kiến trúc quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04 /TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018.
QCVN 17:2018/BXD thay thế cho QCVN 17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013.

Mục lục
1 QUY ĐỊNH CHUNG
1.1 Phạm vi điều chỉnh
1.2 Đối tượng áp dụng
1.3 Tài liệu viện dẫn
1.4 Giải thích từ ngữ
2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1 Nguyên tắc xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
2.1.1 Nguyên tắc chung
2.1.2 Kết cấu
2.1.3 Vật liệu
2.1.4 Chiếu sáng - Cấp điện - Chống sét
2.1.5 An toàn cháy
2.2 Quy định cụ thể
2.2.1 Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn
2.2.2 Đối với màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời
2.2.3 Đối với biển hiệu
2.2.4 Đối với các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng
3 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Phụ lục A
Phụ lục B
Tải QCVN 17:2018/BXD Tại đây
http://vbpl.vn/boxaydung/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129257&dvid=324
 

sanphamkythuat

Junior Member
5/8/17
5
1
hi chắc ít đơn vị nào thực hiện đc bác à
 

vnrealestate

Thành viên cơ bản

Thiết kế Website bởi VINASOFT