Toàn văn nội dung Hiệp định TPP Anh - Việt | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Toàn văn nội dung Hiệp định TPP Anh - Việt

bravia

Member
16/10/15
229
4
Toàn văn nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh.
Cụ thể như sau:
Lời giới thiệu Hiệp định TPP
Chương 1: Quy định chung và các định nghĩa
Chương 2: Xử sự quốc gia và thị trường lưu thông hàng hóa
Chương 3: Quy tắc xuất xứ
Chương 4: Dệt may
Chương 5: Hải quan và thuận lợi hóa thương mại
Chương 6: Biện pháp phòng vệ thương mại
Chương 7: Biện pháp vệ sinh dịch tễ
Chương 8: Rào cản kỹ thuật đối với thương mại
Chương 9: Đầu tư
Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới
Chương 11: Dịch vụ tài chính
Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho doanh nhân
Chương 13: Viễn thông
Chương 14: Thương mại điện tử
Chương 15: Mua sắm công
Chương 16: Chính sách cạnh tranh
Chương 17: Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền
Chương 18: Sở hữu trí tuệ
Chương 19: Lao động
Chương 20: Môi trường
Chương 21: Nâng cao năng lực và hợp tác
Chương 22: Tạo thuận lợi trong kinh doanh và năng lực cạnh tranh
Chương 23: Phát triển
Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chương 25: Sự đồng nhất về quy định
Chương 26: Sự minh bạch và công tác chống tham nhũng
Chương 27: Các điều khoản về hành chính và thể chế
Chương 28: Giải quyết tranh chấp
Chương 29: Trường hợp ngoại lệ
Chương 30: Điều khoản thi hành
 

bravia

Member
16/10/15
229
4
 

Thiết kế Website bởi VINASOFT