BacNinhTBD

Thông tin liên hệ:

TBD Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu Tiền Ngoài, Phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Website: Trang chủ - Thiết Bị Điện Bắc Ninh 0962.736.928 - tbdbacninh.vn hoặc Đăng nhập Facebook

Hotline: 0962.736.928
Sinh nhật
1/4/83 (Tuổi: 37)
Website
https://tbdbacninh.vn/
Nơi ở
Bắc Ninh