BatDongSanBacNinh

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KIM NGÂN
Địa chỉ : Số 413 Ngô Gia Tự - Tiền An - TP Bắc Ninh (Tầng 1 Bưu Điện Thành Phố)
Điện thoại: 0222-3829-799. Email: batdongsanbacninh@vnn.vn Hotline: 0936.288.999