BatDongSanChoThue

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN PHÚ THỊNH
Địa chỉ: 62A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0939661111
Email: cskh.fortune@gmail.com
Website: http://batdongsanchothue.org