DangThanhTVXD

Nguyễn Đăng Thanh - Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Sinh nhật
20/5/79 (Tuổi: 45)
Nơi ở
Thôn Đoài, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh