NgocThienUTC

Tạ Ngọc Thiện - Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ - Thiết kế cầu đường bộ
Liên hệ: 0987386664 tangocthien.uct@gmail.com
Nơi làm việc: công ty TVTK Cầu Lớn Hầm
Sinh nhật
9/4/89 (Tuổi: 32)
Nơi ở
An Phú, Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình