NhaDan

Công ty TNHH Thiết kế – Xây dựng Nhà Dân được thành lập năm 1993 do KTS. Nguyễn Đình Giới sáng lập.

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng NHÀ DÂN là Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Thiết kế, thi công xây dựng. Đến nay, Công ty đã trực tiếp tham gia thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây lắp nhiều công trình có quy mô vừa và lớn.

Trước cơ chế thị trường và sự đổi mới chung của cả nước, Công ty đã tích cực đổi mới công nghệ, đầu tư cả về chiều sâu và chiều rộng từ trang thiết bị máy móc thi công, quản lý, không ngừng nâng cao bồi dưỡng trình độ KHKT và nghiệp vụ chuyên môn trong quản lý, thiết kế và thi công cho đội ngũ CB-CNV nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Điều này đã tạo cho Công ty có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Các công trình Công ty thiết kế, thi công xây lắp đều đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ, đáp ứng được nhiều yêu cầu cao của các chủ đầu tư nên đã được các chủ đầu tư hài lòng và đánh giá cao.