SaiGonCons

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN
Tên giao dịch: SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
Tên viết tắt: SGCC
Trụ sở tại: 18A đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1
Điện thoại: (028) 3910 4801 – 3910 4802 – 3910 4803 – 3910 4805
Fax : (028) 3910 4052
Email : info@saigoncons.com.vn
Website : www.saigoncons.com.vn