Nội dung mới nhất bởi VanCuongDoHN

  1. VanCuongDoHN

    Tìm hiểu lý do rơi gối cao su dầm cầu ở một dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên

    Mặc dù chủ đề củ rồi, nhưng VanCuongDoHN xin mạn phép mở, vì chưa thể hình dung bằng cách nào mà gối cầu lại tự rơi ra được?! https://laodong.vn/xa-hoi/tuyen-metro-so-1-gap-su-co-lech-dau-dam-gay-hu-hong-doan-duong-ray-853225.ldo Cứ tưởng tượng nếu tàu đang chạy thì đường ray bị xô lệch hậu...
  2. VanCuongDoHN

    Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ (Single Stage - One Envelope Bidding Procedure) và Gói thầu phi tư vấn (Non-Consulting Package)

    Chắc chủ thớt đang đi khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền thường hay nhầm lẫn khi phê duyệt gói thầu tư vấn có hình thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ, do là lộn chuồng sang chỉ định thầu, sửa sai thôi. Nếu không muốn khắc phục hậu quả, thì dễ nhất là xem...