bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

  1. BanNhaSaiGon

    Tin vui cho đợt dịch cúm Vũ Hán lần 4 - được tự do thế chấp sổ đỏ sổ hồng để cho vay tiền cũng như có nhiều bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ

    Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thi hành Bộ luật dân sự về nghĩa vụ bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 15-5-2021, cho phép người dân được nhận thế chấp quyền sử dụng đất thay vì chỉ có tổ chức tín dụng như trước đây. Việc này giúp tránh được các hợp đồng giả cách giữa chủ nợ với...