chiếu sáng

  1. tapdoanonetech

    Thảo luận chia sẻ về thiết kế, thi công chiếu sáng dân dụng cũng như các vật tư vật liệu

    Trong quá trình đi lắp đặt giá kệ, thường đụng chạm với vấn đề chiếu sáng: cần bao nhiêu đèn? đèn gì? để như thế nào ? có hao điện không? có an toàn không? có đủ sáng không? tiếp tục tới các yêu cầu về thẩm mỹ, giá thành ...v..v Một số địa điểm may mắn có người thiết kế ánh sáng phù hợp, nhưng...