công nghệ ép đùn ép

  1. MoLang

    Gạch không nung sản xuất theo công nghệ ép đùn ép

    CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH XÂY KHÔNG NUNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÙN ÉP, HÚT CHÂN KHÔNG 1- Nguồn gốc công nghệ: Được nghiên cứu & hoàn thiện từ công nghệ Geopolymer của Pháp và advance composites and ceramics của Hoa Kỳ. 2- Nguồn nguyên liệu: Đất sét tạp, đất sét pha cát, đất sét đồi, đất sét phù...