điện gió

  1. KGK_Trateco

    Đầu tư năng lượng tái tạo sạch - tưởng vậy mà không phải vậy

    Năng lượng tái tạo - mỡ đấy vào mà húp 1. Dự án đã đóng điện và ký hợp đồng thì vẫn mua, tuy nhiên lượng mua bao nhiêu lại tùy thuộc vào bên mua. Kiểu như là giữa trưa nắng điện tạo ra ào ào mà bên điện lực bảo khômh mua hoặc mua chút chút lấy thơm thảo, lúc nửa đêm thì lại hỏi có điện bán...