điện mặt trời

  1. KGK_Trateco

    Đầu tư năng lượng tái tạo sạch - tưởng vậy mà không phải vậy

    Năng lượng tái tạo - mỡ đấy vào mà húp 1. Dự án đã đóng điện và ký hợp đồng thì vẫn mua, tuy nhiên lượng mua bao nhiêu lại tùy thuộc vào bên mua. Kiểu như là giữa trưa nắng điện tạo ra ào ào mà bên điện lực bảo khômh mua hoặc mua chút chút lấy thơm thảo, lúc nửa đêm thì lại hỏi có điện bán...
  2. AnCuuCity

    Bi hài sinh đẻ vỡ kế hoạch của điện mặt trời - lại phải giải cứu như giải cứu dưa hấu và thanh long

    Khi đại biểu Lê Thu Hà (Đoàn Lào Cai) đặt câu hỏi về vấn đề phát triển điện mặt trời, năng lượng sạch. "Quy hoạch điện VII có ý nghĩa gì khi quy hoạch năm 2020 là 850 MW và 1200 MW tới 2030 đã bị phá vỡ, công suất hiện tại lên hơn 7.000 MW, gấp 9 lần ban đầu. Hiện 121 dự án được cấp phép và 210...